host guardian service Ny analysemetode i Livmorhalsprogrammet

Fra undersøkelse i mikroskop til HPV-test av livmorhalsprøver.

predators of kilimanjaro Sist revidert 6.09.2018

grønnsaker til kalkunfilet Vanlig prosedyre for analyse av livmorhalsprøven har frem til nå vært cytologi, dvs at cellene fra livmorhalsen blir studert i et mikroskop. En ny analysemetode, HPV-test, innføres nå gradvis i Livmorhalsprogrammet.

intel core i7 microsoft online service terms utenlandske telefonnummer landskoder HPV står for humant papillomavirus og HPV er en viktig faktor for utvikling av de aller fleste tilfeller av livmorhalskreft.

blålilla merker på leggen En HPV-test er mer følsom for å oppdage forstadier til livmorhalskreft i forhold til cytologi, og fanger dermed opp kvinner med forstadier tidligere. HPV-screening har potensiale til å forebygge flere livmorhalskrefttilfeller og redusere dødeligheten av sykdommen sammenlignet med cytologi.

Gradvis overgang

roddy doyle dama som gikk på dører Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at HPV-test skal være primær screeningtest for alle kvinner i alderen 34 til 69 år som deltar i Livmorhalsprogrammet.

hinduismen i norge templer Innføringen vil skje gradvis, og er planlagt gjennomført innen utgangen av 2021. Endringen av screeningtest blir gjort gradvis for å sikre at kvaliteten på Livmorhalsprogrammet blir opprettholdt på et høyt nivå og gir mulighet for fortløpende justeringer gjennom prosessen for å hele tiden balansere fordelene og ulempene med screening.

honey reviews in india Laboratoriene må ha tid til å tilpasse seg nye rutiner og økt antall HPV-analyser, og spesialistheletjenesten (gynekologer og patologer) må ha kapasitet til å ta i mot kvinnene som henvises til videre oppfølging. 

Hvilke kvinner gjelder dette?

viktige episodar enkel utgang Våren 2015 ble HPV-test innført i fire fylker (Rogaland, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag) som et pilotprosjekt. Fra sommeren 2018 blir alle kvinner fra 34-69 år testet for HPV.

bran new swag Resten av Norge vil ha en gradvis innføring med oppstart i 2019. Detaljene rundt prosessen utarbeides av de ulike regionale helseforetakene i samarbeid med Kreftregisteret. 

oliver hansen langeland montagens de fotos