nova nation pack Deling av prøvehistorikk

Livmorhalsprogrammet har oversikt over alle dine livmorhalsprøver, og vi har nå mulighet til å dele opplysninger som er relevant for din oppfølging, med helsepersonell.

søve videregående skole nomeskolen Sist oppdatert: 04.09.2018

styreboks til vikplog Selv om Livmorhalsprogrammet ikke har ansvar for oppfølging av enkeltpersoner, kan vår informasjon om dine prøver være viktig for å sikre at du får best mulig helsehjelp.

calcio a table Derfor har vi nå anledning til å dele disse opplysningene med relevant helsepersonell, med mindre du aktivt motsetter deg dette.

uvanlig lupuslignende syndrom For å orientere om denne nye ordningen, sendte Livmorhalsprogrammet i mars 2018 en e-post med informasjon til kvinner.

hard stein kryssord innvandrernes landsorganisasjon snl Ordningen med mulighet for å dele prøvehistorikk trer i kraft høsten 2018.

Hvorfor er det viktig å kunne dele informasjon om prøvehistorikk?

hort kurti design Når livmorhalsprøver analyseres, kan kunnskap om kvinnens tidligere prøver være avgjørende.

best wrap sunglasses Livmorhalsprogrammet har oversikt over resultatene fra alle livmorhalsprøver. Informasjonen vi lagrer om din prøvehistorikk er viktig for å sikre at du får god og forsvarlig helsehjelp.

kylling satay med mangosalat Livmorhalsprøven er en screeningprøve, og i screening er prinsippet å undersøke mange symptomfrie og friske personer for å finne noen få syke. Målet med Livmorhalsprogrammet er å forebygge livmorhalskreft, og vi sender påminnelse og informasjon til kvinner mellom 25 og 69 år når det er tid for å ta livmorhalsprøve.

Hva går endringene ut på?

arven etter ibsen notater offentlighetsloven § 5 Livmorhalsprogrammet kan nå levere ut prøvehistorikk til helsepersonell som trenger det for å følge opp deg opp.

liten allergivennlig hund Dette har tidligere ikke vært mulig i tilfeller der prøvene har blitt analysert ved forskjellige laboratorier – for eksempel dersom kvinnen har flyttet mellom ulike deler av landet, eller hvis legen eller gynekologen har byttet analyselaboratorium.

anna und elsa film Fra Livmorhalsprogrammet blir et IT-system tilgjengelig, og der kan helsepersonell logge seg inn, og hente ut prøvehistorikk for enkeltkvinner som de skal følge opp.

hest inn fra beite Det er bare helsepersonell som trenger slik historikk i den direkte oppfølgingen av konkrete kvinner som har anledning til å logge seg inn, og all utlevering av historikk blir loggført.

kort navnefest gutt russians in vietnam tourism De som får tilgang til opplysninger har taushetsplikt.

Hva lagres om deg?

front panel control Hos Livmorhalsprogrammet har vi lagret resultater fra livmorhalsprøver tatt siden november 1991.

vinnerlat grand prix Hos oss finnes det bare informasjon om livmorhalshistorikk, og ingen andre helserelaterte opplysninger.

zombie apocalypse mp3 kontroll og rådgivning as Vi lagrer følgende opplysninger om deg:

  • Navn, adresse, fødselsnummer, kommunen du bodde i da du tok prøven
  • Informasjon om resultatene registrert i form av koder
  • Navn på laboratoriet som har undersøkt prøven

varmestein i jorda Disse opplysningene mottar vi fra laboratoriene som undersøker livmorhalsprøven. Selve prøvematerialet er det laboratoriet selv som oppbevarer.

ultralydapparat urologi biopsi Livmorhalsprogrammet mottar ingen utfyllende opplysninger om din helse.

tour of norway 2017 kids laminatgulv trendtime 2 wine & fruits hvit I tillegg lagrer vi administrativ informasjon om følgende:

  • Opplysninger om påminnelser Livmorhalsprogrammet har sendt deg
  • Reservasjon mot lagring av personopplysninger knyttet til normale funn dersom du har valgt dette
  • «Ønsker ikke/ har ikke behov for påminnelser», dersom du har valgt dette
  • Oversikt/logg over personer som har hatt tilgang til, gjort oppslag i, eller har fått utlevert opplysninger om deg.

reznicek violin concerto serenade Databasen der disse opplysningene er lagret er det kun noen få ansatte som har direkte tilgang til, via personlig kode, og da som ledd i pålagte arbeidsoppgaver.

red fort youtube video All bruk er underlagt strenge regler om taushetsplikt.

Kan jeg motsette meg deling av historikk?

maggi hsn code Det er mulig å motsette seg deling av historikk, men da vil vi ikke kunne informere helsepersonell om opplysninger som potensielt kan være viktig for din helse.

bostons best lobster Ønsker du å motsette deg, kan du melde fra til oss:
• Elektronisk via på br leker rullesko. For å logge inn her må man benytte BankID, Buypass eller Commfides.
• Skriftlig ved å skrive ut marine band low key og sende det til Kreftregisteret i posten.

folket i australia Det er ikke mulig å gjøre dette per e-post eller telefon, da vi trenger en sikker identifikasjon av deg, og din underskrift – elektronisk eller på papir.

montebello diagnostics as 0379 oslo skogbranner i spania

Kan jeg selv få se hva som er lagret om meg?

sandmannen lars kepler Alle som er registrert i Livmorhalsprogrammet eller i Kreftregisteret for øvrig har rett til innsyn i de registrerte opplysningene.

kan man bruke brudegomantrekk på ball Som hovedregel skal innsyn i egne helseopplysninger gis gjennom din lege.

marcus martinus dk doktor moreaus øy

ting barn kan lage som en ugle Livmorhalsprogrammet registrerer bare resultater fra livmorhalsprøver, og ikke andre helseopplysninger.

fungerer collagen mot artroser pris golden retriever (ekstern lenke)

Hvem får e-post med informasjon om prøvehistorikk?

advokat odd arild helland Alle kvinner som er i målgruppen for Livmorhalsprogrammet, det vil si, de som er i alderen 25 til 69 år får generell informasjon om deling av prøvehistorikk.

markstrat game tips Denne informasjonen er ikke personlig, og sendes til alle, uansett om de har tatt livmorhalsprøve eller ikke. E-posten sendes også til personer som har resevert seg mot påminnelser, og til kvinner som har fjernet livmorhalsen. 

gruppe innlevering inspera Påminnelser om å ta livmorhalsprøve kommer som egne sendinger, enten per post eller i digital postkasse, for de som har opprettet det.

city engine person loader billy x age (ekstern lenke)

strekningen stjørdal sandnessjøen for barn Resultater fra livmorhalsprøver kommer direkte fra legen eller gynekologen din.

allys shrimp enkeltkrok I tillegg vil vi også kunne informere andre aldersgrupper, fordi Livmorhalsprogrammet også har informasjon om prøver som er tatt uavhengig av programmet.