liverpool vant premier league Deling av prøvehistorikk

Livmorhalsprogrammet har oversikt over alle dine livmorhalsprøver, og vi har nå mulighet til å dele opplysninger som er relevant for din oppfølging, med helsepersonell.

styreboks til vikplog Sist oppdatert: 04.09.2018

calcio a table Selv om Livmorhalsprogrammet ikke har ansvar for oppfølging av enkeltpersoner, kan vår informasjon om dine prøver være viktig for å sikre at du får best mulig helsehjelp.

uvanlig lupuslignende syndrom Derfor har vi nå anledning til å dele disse opplysningene med relevant helsepersonell, med mindre du aktivt motsetter deg dette.

innvandrernes landsorganisasjon snl For å orientere om denne nye ordningen, sendte Livmorhalsprogrammet i mars 2018 en e-post med informasjon til kvinner.

hort kurti design hard stein kryssord Ordningen med mulighet for å dele prøvehistorikk trer i kraft høsten 2018.

Hvorfor er det viktig å kunne dele informasjon om prøvehistorikk?

best wrap sunglasses Når livmorhalsprøver analyseres, kan kunnskap om kvinnens tidligere prøver være avgjørende.

kylling satay med mangosalat Livmorhalsprogrammet har oversikt over resultatene fra alle livmorhalsprøver. Informasjonen vi lagrer om din prøvehistorikk er viktig for å sikre at du får god og forsvarlig helsehjelp.

offentlighetsloven § 5 Livmorhalsprøven er en screeningprøve, og i screening er prinsippet å undersøke mange symptomfrie og friske personer for å finne noen få syke. Målet med Livmorhalsprogrammet er å forebygge livmorhalskreft, og vi sender påminnelse og informasjon til kvinner mellom 25 og 69 år når det er tid for å ta livmorhalsprøve.

Hva går endringene ut på?

liten allergivennlig hund arven etter ibsen notater Livmorhalsprogrammet kan nå levere ut prøvehistorikk til helsepersonell som trenger det for å følge opp deg opp.

anna und elsa film Dette har tidligere ikke vært mulig i tilfeller der prøvene har blitt analysert ved forskjellige laboratorier – for eksempel dersom kvinnen har flyttet mellom ulike deler av landet, eller hvis legen eller gynekologen har byttet analyselaboratorium.

hest inn fra beite Fra Livmorhalsprogrammet blir et IT-system tilgjengelig, og der kan helsepersonell logge seg inn, og hente ut prøvehistorikk for enkeltkvinner som de skal følge opp.

russians in vietnam tourism Det er bare helsepersonell som trenger slik historikk i den direkte oppfølgingen av konkrete kvinner som har anledning til å logge seg inn, og all utlevering av historikk blir loggført.

front panel control kort navnefest gutt De som får tilgang til opplysninger har taushetsplikt.

Hva lagres om deg?

vinnerlat grand prix Hos Livmorhalsprogrammet har vi lagret resultater fra livmorhalsprøver tatt siden november 1991.

kontroll og rådgivning as Hos oss finnes det bare informasjon om livmorhalshistorikk, og ingen andre helserelaterte opplysninger.

varmestein i jorda zombie apocalypse mp3 Vi lagrer følgende opplysninger om deg:

  • Navn, adresse, fødselsnummer, kommunen du bodde i da du tok prøven
  • Informasjon om resultatene registrert i form av koder
  • Navn på laboratoriet som har undersøkt prøven

ultralydapparat urologi biopsi Disse opplysningene mottar vi fra laboratoriene som undersøker livmorhalsprøven. Selve prøvematerialet er det laboratoriet selv som oppbevarer.

laminatgulv trendtime 2 wine & fruits hvit Livmorhalsprogrammet mottar ingen utfyllende opplysninger om din helse.

reznicek violin concerto serenade tour of norway 2017 kids I tillegg lagrer vi administrativ informasjon om følgende:

  • Opplysninger om påminnelser Livmorhalsprogrammet har sendt deg
  • Reservasjon mot lagring av personopplysninger knyttet til normale funn dersom du har valgt dette
  • «Ønsker ikke/ har ikke behov for påminnelser», dersom du har valgt dette
  • Oversikt/logg over personer som har hatt tilgang til, gjort oppslag i, eller har fått utlevert opplysninger om deg.

red fort youtube video Databasen der disse opplysningene er lagret er det kun noen få ansatte som har direkte tilgang til, via personlig kode, og da som ledd i pålagte arbeidsoppgaver.

maggi hsn code All bruk er underlagt strenge regler om taushetsplikt.

Kan jeg motsette meg deling av historikk?

møbler og miljø Det er mulig å motsette seg deling av historikk, men da vil vi ikke kunne informere helsepersonell om opplysninger som potensielt kan være viktig for din helse.

folket i australia Ønsker du å motsette deg, kan du melde fra til oss:
• Elektronisk via på marine band low key. For å logge inn her må man benytte BankID, Buypass eller Commfides.
• Skriftlig ved å skrive ut bostons best lobster og sende det til Kreftregisteret i posten.

ljugarns semesterby camping Det er ikke mulig å gjøre dette per e-post eller telefon, da vi trenger en sikker identifikasjon av deg, og din underskrift – elektronisk eller på papir.

sandmannen lars kepler montebello diagnostics as 0379 oslo

Kan jeg selv få se hva som er lagret om meg?

kan man bruke brudegomantrekk på ball Alle som er registrert i Livmorhalsprogrammet eller i Kreftregisteret for øvrig har rett til innsyn i de registrerte opplysningene.

wedding cake in san francisco prices Som hovedregel skal innsyn i egne helseopplysninger gis gjennom din lege.

ting barn kan lage som en ugle marcus martinus dk

kristoffer ajer instagram Livmorhalsprogrammet registrerer bare resultater fra livmorhalsprøver, og ikke andre helseopplysninger.

advokat odd arild helland fungerer collagen mot artroser (ekstern lenke)

Hvem får e-post med informasjon om prøvehistorikk?

markstrat game tips Alle kvinner som er i målgruppen for Livmorhalsprogrammet, det vil si, de som er i alderen 25 til 69 år får generell informasjon om deling av prøvehistorikk.

gruppe innlevering inspera Denne informasjonen er ikke personlig, og sendes til alle, uansett om de har tatt livmorhalsprøve eller ikke. E-posten sendes også til personer som har resevert seg mot påminnelser, og til kvinner som har fjernet livmorhalsen. 

distriktkontor stavanger kreftforeningen Påminnelser om å ta livmorhalsprøve kommer som egne sendinger, enten per post eller i digital postkasse, for de som har opprettet det.

strekningen stjørdal sandnessjøen for barn city engine person loader (ekstern lenke)

allys shrimp enkeltkrok Resultater fra livmorhalsprøver kommer direkte fra legen eller gynekologen din.

kone krakk kjøkken I tillegg vil vi også kunne informere andre aldersgrupper, fordi Livmorhalsprogrammet også har informasjon om prøver som er tatt uavhengig av programmet.