hunden av sverre knudsen Rapportering fra laboratorier og sykehus til Livmorhalsprogrammet

erfaring takkekort fotoknudsen Alle som deltar i utredning og behandling av kreft skal rapportere til Kreftregisteret. Screeningresultater fra de offentlige screeningprogrammene skal også meldes inn etter gitte spesifikasjoner.

ringen er for trang best ent delhi

fabrikant onerlander werdau Kreftregisteret oppfordrer til å sende kreftmeldinger elektronisk. I påvente av nasjonale løsninger med integrering med Elektronisk Pasient Journal (EPJ) tilbyr vi en innrapporteringsmulighet på Norsk Helsenett.

smerte bevegelse skulder skade mardi gras 2017 Last ned fremgangsmåte for henting av skjema her: robienie nå drutach

brannposten barnehage drammen En kartlegging av sykdomsutbredelsen og behandlingstilbudet i Norge gjør det mulig å fange opp eventuelle endringer i sykdomsforekomst og behandlingsresultat over tid, og har som formål å optimalisere behandlingstilbudet.

jungle book english song I henhold til Kreftregisterforskriften §§ 2-1og 1-7 plikter behandlende helsepersonell å melde krefttilfeller og forstadier til kreft til Kreftregisteret.

løpe trening 10 km 40 sekunder