takstameter levrandør taxi Her overlates ingenting til tilfeldighetene.

Spesialutdannede bioingeniører står klare til å ta hånd om celleprøven din.

style girl game Etter at du har tatt en celleprøve hos legen din, sendes prøven sammen med et skjema med opplysninger om deg og om prøvetakingen til et cytologilaboratorium. I prøvebeholderen ligger cellene og flyter i en spesialvæske som bevarer utseende på cellene.

dwight yoakam with his wife  

irsk setter valper til salgs Her gis skjema og prøvebeholder et unikt nummer. Nummeret følger prøven din helt til prøvesvar foreligger.

vector field surface integral pdf  

Celleprøven din undersøkes med cytologi

australian open live
Dersom prøven din skal undersøkes i mikroskop overføres cellene til en glassplate (et objektglass) og blir farget. Spesialutdannede bioingeniører vurderer cellene fra livmorhalsen i lysmikroskop. De leter etter de få eventuelle unormale cellene blant den store mengden normale celler. Dersom bioingeniøren vurderer prøven som normal eller uegnet for vurdering, vil bioingeniøren signere svaret selv. Dersom unormale celler finnes, vil disse merkes av på objektglasset. Bioingeniøren foreslår en diagnose til en legespesialist (patolog), som har ansvar for å sette den endelige diagnosen og å anbefale oppfølging til legen din.

venise malienne contact  

europa usa russland norge triangel

selvmord med engangsgrill Spesialbioingeniør Tone Cathrin Døssland                Bilder av celler som sees i mikroskopet.
mikroskoperer celleprøver.                                    

gender update in uan Dersom patologen vurderer de unormale cellene som lette celleforandringer, blir det testet om HPV virus er til stede i restmaterialet i prøvebeholderen. Dette gjøres ved hjelp av DNA teknologi og utføres i et instrument som bioingeniører betjener. Dersom prøven er HPV DNA negativ (normal), kan du vente 3 år med å ta en ny celleprøve.  Dersom prøven er HPV DNA positiv, betyr det at du har økt risiko for at det utvikles alvorlige celleforandringer og du må ta en ny prøve om 6-12 mnd.

sarah hyland feet Dersom patologen vurderer de unormale cellene som alvorlige celleforandringer, vil patologen be fastlegen din om å henvise deg til en gynekolog for å ta en vevsbit fra livmorhalsen, for å kunne bekrefte eller avkrefte at du har en tilstand, som må behandles.

 

Fra 1.4.15 skal gradvis HPV-test erstatte cytologi som rutineprøve.

tiedemannsbyen hagekvartalet sameie 3
Fra 1.4.15 skal HPV-test erstatte cytologi som rutineprøve i Hordaland og Rogaland for omtrent halvparten av kvinner mellom 34 og 69 år. Dette gjøres ved hjelp av DNA teknologi og utføres i et instrument som bioingeniører betjener. Dersom prøven er HPV DNA negativ (normal), kan du vente 5 år med å ta en ny celleprøve.  Dersom prøven er HPV DNA positiv, vil celler fra restmaterialet overføres til et objektglass, farges og undersøkes i mikroskop. Etter en samlet vurdering sender patologen resultatet av celleprøven til legen din med anbefaling om videre oppfølging.

pequeño sofa amarillo  

penguin diner 4 Avanserte analysemaskiner brukes til å undersøke prøven din for HPV.          Humant papilloma virus

laserpeker til presentasjon  

vårt land nyheter Laboratoriene ved Stavanger- og Haukeland universitetssykehus er to av 18 laboratorier i Norge som tar imot celleprøver fra fastleger og gynekologer.

being try hard quotes Les mer om innføring av HPV-test som rutineprøve i Livmorhalsprogrammet her: parle space apk