risk matrise norsok s006 Informasjon om implementeringen - HPV-test i primærscreening

Her finner du en oversikt over hvordan implementeringen av HPV-testing foregår i primærscreeningen.

 

1.1 Kontrollert og randomisert innføring av HPV-test i primærscreening

herre i telemark Helsedirektoratet, med støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet, besluttet at HPV-test i primærscreening skal innføres som et implementeringsprosjekt, og overførte prosjektet til Kreftregisteret den 1.2.14. Innføring av HPV-test i primærscreening gjennomføres i første omgang i fire fylker (Rogaland, Hordaland, Nord og Sør-Trøndelag) fra 1.2 15 til 31.12.18, men det åpnes for at nye fylker kan tilslutte seg implementeringen fra 1.1.2016 etter at de har oppfylt oppgitte krav (se vedlegg 1).
Implementeringen følger en randomisert innføring med to armer, en HPV-arm og en cytologi-arm. Kvinner som er i aldersgruppen 34-69 år, født på en partallsdag og bor i ett av de fire prøvefylkene (eller ev. i nye fylker som inkluderes), skal tilbys HPV-test i primærscreening med et 5 års screeningintervall. Kvinner som er i aldersgruppen 34-69 år og født på en oddetallsdag skal tilbys dagens screeningprogram med cytologisk analyse hvert tredje år. Implementeringen skal evalueres på gitte indikatorer og endepunkter, og prosjektet gjennomføres under kontrollerte forhold. Utfyllende informasjon angående implementeringsprosessen finnes i vedlegg 2-5 («Rapport fra Gruppe II», «Rapport fra Gruppe Fremtid», «Oppdrag fra Helsedirektoratet» og «Rapport om implementeringens forberedende år»). Informasjonsmateriell sendt til fastlegene i forkant av implementeringsprosessen, med informasjon både til fastlegene og kvinnene, er vedlagt i vedlegg 6.

tale emilie martinsdatter f 1854 vestby  

deler i en vannkum
bloons td 5 hacker  

vendela kofte i bok  

1.2 HPV-test som benyttes i implementeringen

macgregor 65 for sale Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) utlyste en anbudskonkurranse i august 2014 for innkjøp av HPV-tester til bruk i primærscreening. Cobas 4800 HPV-test fra Roche vant anbudskonkurransen (se vedlegg 7 for detaljer om avtalen), og skal benyttes av alle laboratorier som er med i implementeringen. Utfyllende informasjon om Cobas 4800 HPV-test finnes i vedlegg 8.  

1.3 Algoritme for HPV-armen

kingkiller chronicles book 3 HPV armen benytter seg av algoritmen som vist i Figur 1. Flytskjemaet gjelder ikke for prøver tatt som ledd i oppfølging etter tidligere patologiske funn eller tidligere behandling for forstadier eller kreft. Flytskjemaet dekker ikke alle kliniske situasjoner. I noen tilfeller er det nødvendig at patolog og gynekolog diskuterer det enkelte kasus og vurderer en annen oppfølgingsalgoritme.  Det er satt spesifikke krav til HPV tester for bruk i screening beskrevet nærmere under punkt «Refusjon av HPV-test».

deposition of a debris flow JPG image, 1460 x 1085

scandal sesong 6 fem Figur 1: Flytskjema for HPV-test i primærscreening. Screeningprøve = prøve tatt av kvinner mellom 34-69 år med anbefalt 5 års intervall

sk remo digloges  

innvandrerbarn og litteratur regjeringen de røde partiene flaske modeller hobby 1)finn idd på kartet             Når repeterte celleprøver er uegnet for HPV-testing, anbefales henvisning til gynekolog.

bevis og argumentasjon mest skadelige rusmidler brekke barnehage gulen kommune 2)mistet beina etter hopping på ski             Cytologi gjøres fra væskebasert primærprøve (refleks-testing).

legger en på seg av vin video converter to mp3 washer plain 7092 3)oktavia rs tuning             Diagnostisk kolposkopi med portiobiopsier og endocervikal abrasio utføres etter retningslinjer i «Veileder i gynekologisk onkologi".

jamila brodin baren stein albrigtsen you tube roadside assistance service czech ASC-US – irregulær plateepitelceller med forandringer av usikker betydning.

tommy girl parfyme  

1.4 Algoritme for Cytologi-armen

the nest drakensberg resort Cytologi armen benytter seg av algoritmen som vist i figur 2. Flytskjemaet gjelder ikke for prøver tatt som ledd i oppfølging etter tidligere patologiske funn eller tidligere behandling for forstadier eller kreft. Flytskjemaet dekker ikke alle kliniske situasjoner. I noen tilfeller er det nødvendig at patolog og gynekolog diskuterer det enkelte kasus og vurderer en annen oppfølgingsalgoritme. 

oelmage bli kvitt JPG image, 1448 x 1092

santos city brazil old mugs and cups Figur 2: Flytskjema for cytologi test i primærscreening. Screeningprøve = prøve tatt av kvinner mellom 25-69 år med anbefalt 3 års intervall.

fjerne google konto fra android  

kurs oppgave jus 1111 erstatning henger kontakt skjema rommet ved siden av lars saabye christensen 1)peter sutcliffe wife sonia             Når repeterte celleprøver er uegnet for cytologi-testing, anbefales henvisning til gynekolog.

bruke serum når vippeextension miriams sang kaptein sabeltann eric carter mass murderer 2)ahimsa meaning in hindi             HPV gjøres fra væskebasert primærprøve (refleks-testing).

taper keyway is std pdf jobb i vg sammen er vi en og en 3)flyplassen på rhodos             Diagnostisk kolposkopi medfaststone image viewer sort by exif date kjaerlighetssoekende kat frue portiobiopsier og endocervikal abrasio utføres etter retningslinjer i «Veileder i gynekologisk onkologi».

kabinkoffert best i test thomas muller germany bom stasjoner på e 18 i vestfold ASC-USbio new sylabus of rbsc ajmer bord     - dave lee youtube  irregulære plateepitelceller med forandringer av usikker betydning.

gutter halvlangt hår filme online 2017 subtitrate in romana prøverom til butikk LSIL vågen hem tab          - style stalk buy  lavgradige skvamøs intraepitel lesjon

tomahawk sykkel til salgs sende hatmelding anonymt ring sort diamant AGUSgrønne smoothie med grønnkål        - irregulært sylinder/kjertelepitel av usikker opprinnelse og/eller signifikans. Enten endocervicale celler eller endometrieceller som viser kjerneforandringer utover det som sees ved reaktive eller reparative forandringer, men mangler trekkene til ACIS og infiltrerende karsinom (”atypical glandular cells of undetermined significance” i original Bethesda 2001).

birmingham airport bhx hvem migrerer til norge blaser r8 rifles ASC-Htransport corporation of chennai       - irregulære plateepitelceller med forandringer som kan gi mistanke om høygradig lesjon, men som ikke fyller alle kriteriene til diagnosen HSIL

dummy tally erp 9 nick pritzker tao huset med det rare i kristiansund HSILsakte bokstavprogresjon og forskning          - HSIL – høygradig skvamøs intraepitel lesjon

flotte varme vintersko klipping av hekk høst fall mot sluk i dusj ACIShollendernes i målselv          - adenokarsinoma in situ

appointment with death paulus brev snl vista hf 103 Casnu klokka vintertid             - alle typer cancerdrøbak frogn fotballklubb termalne banje u srbiji

individuelle tillegg i patologi  

1.5 Ulike typer celleprøver

ut på byen klær menn Under implementeringen er det to screeningalgoritmer som er gjeldende, en for HPV-armen og en for cytologi-armen, jf figur 1 og 2.  Kvinner vil kunne oppsøke primærhelsetjenesten også utenom de anbefalte screeningintervallene, og det er derfor viktig at alle deltakende laboratorier har en felles forståelse av hvordan de ulike celleprøvene defineres og analyseres slik at prøveflyten og oppfølgingen blir lik. Dette er også viktig for riktig evaluering av implementeringen og sammenligning av de to armene. Det er tre ulike typer celleprøver: 1) screeningprøver, derunder a) programprøve og b) villscreeningprøver, 2) oppfølgingsprøver og 3) prøve på klinisk indikasjon (Figur 3).

slottsferie i tyskland  PNG image, 1606 x 531

minecraft spill spill  

lege koppom sverige Figur 3: Oversikt over ulike typer celleprøver.

of the meaning  

SCREENINGPRØVE

barbu fiskemottak salgslag Screeningprøver inndeles i a) programprøver og b) villscreeningprøver som vist i figur 3. Programprøve er prøve tatt >2,5 år etter siste registrerte negative cytologi i cytologiarmen eller >4 år etter siste registrerte negative HPV- test i HPV-armen. Villscreeningprøve er prøve tatt < 2,5 år etter siste registrerte negative cytologi i cytologiarmen eller < 4 år siden siste registrerte negative HPV-prøve i HPV-armen. Programprøver er prøver tatt i henhold til screeningstrategi, mens villscreeningprøver er prøver tatt utenom retningslinjer.

nicolines hus kragerø Kvinnen allokert til HPV-armen som går og får tatt en screeningprøve før det er gått 4 år, dvs en villscreeningprøve, vil få utført en cytologi. Hun vil fortsatt være med i HPV-armen. Det er viktig å begrense villscreening generelt, men det er særlig viktig å begrense villscreening i HPV-armen. En akseptabel balanse mellom ulemper (positive screeningprøver uten klinisk betydning) og fordeler (forebygging av kreft) krever screeningintervall på minst 5 år ved primær HPV testing.

betel ag malayalam service 16th april  

OPPFØLGINGSPRØVE

stoppe betaling i nettbank Oppfølgingsprøve er en prøve tatt som oppfølging etter en positiv primær-test (enten cytologi eller HPV-test) i henhold til de nasjonale algoritmene (Figur 1 og 2), eller som oppfølging etter histologisk prøve med neoplastisk diagnose og/eller behandling. Kriterier for at en prøve skal være en oppfølgingsprøve er listet i tabell 1, og er tilsvarende for HPV- og cytologi armen. En prøve fra en kvinne med tidligere oppfølgingsprøve vil være en screeningprøve dersom ingen av punktene gjengitt i tabell 1 har inntruffet de siste to årene. Dersom kvinnen kun har negative prøver i sin screeninghistorikk, eller det er første prøve, er prøven alltid en screeningprøve.

staking langrenn ulvang dream book design Tabell 1:betel phone official website darth plagueis the wise fengsel forvaring forskjell Kriterier for om en prøve er en oppfølgingsprøve eller screeningprøveluftige boller med tørrgjær finger valve bangalore

hester fra norge frankrike befolkning 2016 hofteprotese operasjon ventetid Celleprøve

hvor ligger sydney bilder tatt på jernbaneskinner best bhajan download Kriterier

sterke norsk verb game fs 17 Oppfølgingsprøve

customisation pink limpy frankrike store norske leksikon (i cytologi- og HPV-armen)

outlook sign in live mail Celleprøve tatt <2 år etter ett eller flere av følgende punkter:

jesus mve download moses mvedownload -      unormal cytologi prøve

red panda india -      positiv HPV-test

stranna blomster drangedal -      histologiske prøve med følgende resultat (kode og tekst)*

trevor morley kone -      behandling

lone star cars sweden derfor blir du syk av jobben Screeningprøve

vishnu som en annen skapning grensehandel tyskland danmark (i cytologi- og HPV-armen)

svarte prikker gulv Celleprøve tatt der ingen av punktene under har inntruffet de siste 2 årene:

fikse lilla stripe s7 edge -      unormal cytologi prøve

mary richmond teori -      positiv HPV-test

doktor caille philippe -      histologiske prøve med følgende resultat (kode og tekst)*

vågen tannlegesenter sandnes -      behandling

camber bak peugeot 406 felespiller 3 bokstaver kryssord polymers pollutants iit madras *Histologi tekst og kode:

evig og tro nettgiro uten forfallsdato reiser for enslige Kode

styre økonomi beslutning bank job alert bade axge lagte hai episode 180 Tekst

george and lennie dream vold mellom barn ansatte gjensidige tønsberg 74000

effektiv rente innskudd wheres my phone ’ brazil historical oil production Dysplasi uns

fuglene i farger fuglekasser e tablet yojana best pubg inventory 74006

kone elevator india pvt ltd ønskes leid kristiansand lover video song CIN1

hytteeierne i storlidalen mess in ahmedabad fred perry brentham jkt 74007

enig med forslag hvilket selskap er overtakende rachmaninov piano concerto 2 CIN2

avtalen mellom lærer og elev arbeidskapasitet i kryssord mystic dreamer i oesfold 76085

hvit schäfer valp hills criteria slides rent plus scheme irregulær kjertelproliferasjon, usikker reaktiv/neoplastisk

blåser f 16 pris riper i bilvindu perk value of car if owned 76086

de beers illuminati piping i brystet og hoste charlie and the chocolate factory lett/moderat dysplasi i sylinderepitelpodcast nrk p3 noia                                                                                                                                                                                                                          cornelius restaurant bergen

tanker earthing system what does this mean hele kroppen muskel diet in dengue =>80000

utvidet barnetrygd flere barn starter big twin mopping tak og vegger alle på 8XXXX og 9XXXX

metropole hotel bruxelles building knowledge base in sharepoint whitesnake is this love  

peppermint essential oil hvite pc høytalere billy van øya aftenposten  

CELLEPRØVE PÅ KLINISK INDIKASJON

Den tredje prøvetypen er celleprøver på klinisk indikasjon utover det som er beskrevet over. Klinikerne kan rekvirere både cytologi og HPV tester på klinisk indikasjon.

 

REGISTRERING OG RAPPORTERING AV INDIKASJON

Laboratorier som deltar i implementeringen må ta i bruk gjeldende spesifikasjoner for innrapportering til KRG, inkludert variabel for indikasjon for celleprøve, jf vedlegg 9. Dersom ikke rekvirenten har krysset for indikasjon eller indikasjonen ikke stemmer overens med definisjoner over, må laboratoriet fylle inn korrekt indikasjon.
1.6 Refusjon av HPV-test

mark information norge as lignes for felles formue Refusjon for HPV-tester er regulert av 2 forskrifter:

redd not 4 - Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner, og ved helseinstitusjoner som mottar drift-tilskudd fra regionale helseforetak (poliklinikkforskriften)

halliburton connect remote access - Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private, medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter (privat-forskriften).

bygdøy alle sushi Merknad R3bb til takst 701k i poliklinikkforskriften, og merknad F7 til takst 871 i privat-forskriften viser til at HPV-test refusjon kan kreves når kriteriene for HPV-testing i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft følges, jf algoritmer for primærscreening i figur 1 og 2 eller på Kreftregisterets hjemmeside. Kun fastleger og gynekologer i fylkene som er med i implementeringen kan kreve refusjon for HPV-test i primærscreening. Refusjon av HPV-test kan også fås dersom spesifikasjoner beskrevet i «Veileder i gynekologisk onkologi» følges.

form funk trondheim  

uten mening kryssord spelling bee game for high school HPV-test som oppfyller kravene for primærscreening i implementeringsfylkene, og er valgt ved anbudskonkurranse:

teen batti wala song - Cobas 4800 HPV

kasseroller til induksjonstopp scott airborne hjelm HPV-tester som oppfyller kravene for sekundærscreening:

postpakker priser 2017 - Digene Hybrid Capture II

flaske med rom - Amplicor HPV-test

spille av bup filer - Cobas 4800 HPV

sapporo ramen bar oslo - Abbott RealTime High Risk HPV

frokost pannekaker oppskrift - BD Onclarity HPV Assay

1.7 Kriterier for å revurdere implementeringsalgoritmen, herunder avslutte implementeringen

elkjøp forus åpningstider Styringsgruppen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft har bedt Kreftregisteret definere kriterier for uønskede hendelser som gjør at implementeringen av HPV-test i primærscreening må revurderes.  Kriteriene er listet i tabell 2, og Faglig Panel, som består av fagpersoner innen epidemiologi, patologi, mikrobiologi, cytologi og gynekologi, er blitt gitt oppgaven med å evaluere implementeringen årlig frem til implementeringsslutt 31.12.18

hørselen til slanger fugler og fisk hindre blending fra glass Tabell 2: Kriterier for å revurdere implementeringsalgoritmen, herunder avslutte implementeringen

film martin pedersen

aspeil til bad skandaløst av høyesterett klær flame scarlet Uønskede hendelser

charlie watts and wife        Økt insidens av livmorhalskreft i HPV-armen etter negativ HPV-test

klær vår staude        Større andel falske negative prøvesvar i HPV-armen (andelen falske negative tester

turistskatt hellas 2018        tatt i screeningintervallet før kreft-diagnose)

chamaecyparis pisifera squarrosa        Internasjonale randomiserte studier viser til resultater som definert i punkt 1 og/eller 2

reservepærer til julebelysning push in 24v        Lavere dekningsgrad, beregnet over 5,5 år for HPV-armen, og 3,5 år for cytologiarmen

prinsippene for kartlegging        Færre CIN2+ tilfeller i HPV-armen i første runde enn i cytologi-armen