skipsregisteret nor søk 9. Nasjonale retningslinjer