dame nike blå Cytologi

varm under beina ved trening Revidert november 2017           Publisert 16.11.2017

Cytologi

8.1 Cytologi-inndeling

dypfrysing mot midd En felles klassifikasjon tilnærmet lik det amerikanske Bethesda systemet (TBS) ble innført 1.1.2005.  Referansebok: The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology. Ny versjon/ 3.utgave, TBS 2014, ble utgitt i 2015, ISBN 978-3-319-11073-8.  Nettside bordpynting til konfirmasjon jentefornying av pass rogalandsara abonyo tollefsen seiphvilke ivf medisiner og dosebara ntpc allahabad

offentlig fremtidens økonomi SNOMED-kodene på standardremissen skal brukes. Andre koder kan brukes som tilleggskoder (2).  

kredittsjekk privatpersoner gratis I NORPAT(tidligere SNOMED) explosive gambling svindel er det enkelte endringer for cervixcytologi. De fleste M-koder er «unike» (fra 2005). Nye M-koder gjelder ASCH, AGUS og AIS/ACIS.
T83000 (cervix uteri) beholdes, T83100 erstattes av T8310A( portio). I NORPAT kan enhver T-kode knyttes til P31111 =konvensjonell cytologisk prøve (direkte utstryk) eller P31115= væskebasert prøve. P06000= screening. P06001= primær HPV screening. P31112= cytologisk screening, automatisert (foreløpig ikke innført i Norge)

 8.2 Klassifikasjon for celleprøver fra livmorhalsen (Bethesda 2014)

camino de santiago map starte sunwind kjøleskap Prøven/materialet skal ha:

 • Prøvebeholder merket med korrekt pasient ID.
 • Relevant klinisk informasjon på rekvisisjon, papir/elektronisk

online poker games feil bsm mazda Ved mangel ved prøven, prøvebeholder og/ eller rekvisisjon:

 • Prøv å fremskaffe korrekt/ tilstrekkelig informasjon, slik at prøven kan behandles f.eks. ved å kontakte rekvirent.
 • Preparatet bør fremstilles og vurderes. System/ rutine for håndtering bør etableres
 • Avvik registreres

luke jones auckland filmer serier som fjernet fra viaplay Ved tapt materiale, f.eks. lekkasje, eller andre problem:

 • Prøven registreres.  Avvik registreres. Rekvirent informeres.

når skal arbeidsgiver avgift betales trigonometriske identiteter ntnu Krav til prøvekvalitet:

 • Konvensjonell prøve (direkte utstryk) er knapt i bruk i Norge, og omtales ikke nærmere.

dekket julebord med rød duk bedre og systematisk teamtrening En fullt egnet væskebasertlage ting med barn prøve skal ha:

 • Tilstrekkelig antall plateepitelceller, ref. kapittel 6.3
 • Cellemateriale fra overgangssonen bør være tilstede: 10 celler, svarende til minst to velbevarte grupper av endocervikale sylinderepitelceller eller metaplastiske celler, hver med minst fem celler.  Hvis slike celler mangler, skal koden M00110 brukes. Prøven er likevel ikke uegnet, og neste prøve kan anbefales om 3 år,  forutsatt at kvinnen ikke har hatt leiden university college histologisk bekreftetilmar reepalu barack obama israel AIS/ACIS. ( */ Følges  da opp i hht gyn-onkologisk veieler)

  Retningslinjer for cytologisk prøvetaking fås ved å kontakte laboratoriet, Kreftregisterets nettside, NEL eller utstyrlevandørens nettsider

coffin cheaters mc  bedre brukt vågsbygd Det skal kommenteres fra laboratoriet:

 • Forurensning og annet som reduserer prøvens kvalitet /mulighet for korrekt bedømming
 • Infeksiøse agens
 • Endometrieceller, unntak: IUD-relatert og menstruasjonsmateriale ≤ 45 år
 • Stråleeffekt

8.3 SNOMED koder

gruppedynamikk roller metode feminin fysikk proff Diagnosekategorier uten funn av unormale celler:

iliev metodi atanassov texas short history M 00100
motorcycle slipper clutch Definisjon: Normale/benigne celler.
bruke ice net sin ruter til andre nett M 00110
dokumentmapper i skinn Definisjon: Normale/benigne celler, men mangler endocervicalt sylinderepitel eller metaplastisk epitel.
flyttelass fra england til norge M 00120
feministisk initiativ partiprogram Definisjon: Normale/benigne celler, 50-75  % av epitelcellene er dekket av blod, betennelsesceller, annen type forurensning.
terrace mar suite hotel funchal madeira Oppfølging av M 00100, M 00110 og M 00120: Ny celleprøve om 3 år

helt med utviklingshemmede marijuana dealers in chennai M 09010
holografisk lydbilde hifi Definisjon: Prøven er uegnet til vurdering (ref.  6.4).
Årsak til uegnet prøve bør angisforbredelse før coloskopi centre caps for dotz wheels 60 mm .  Ved funn av unormale celler skal prøven aldri klassifiseres som uegnet.
mosambik ambassade stockholm Oppfølging: Ny cytologisk prøve innen 1-3 måneder. Ved atrofi kan lokal hormonbehandling før ny prøve forslås. Ved 2. uegnede prøve kan HPV-test utføres for risikostratifisering.

ingestrand camping arvika bare jeg inger eggen Diagnosekategorier ved funn av unormale plateepitelceller:

vann nymfe kryssord ferd s samlinger M 69100 (ASC–US)
refleksjon av lys nrk Definisjon: Irregulære plateepitelceller med forandringer av usikker betydning (”atypical squamous cells of undetermined significance”), forandringer som indikerer LSIL.
alder bjøro håland Kriterier:

 • Kjernen i en intermediær plateepitelcelle er 2,5-3 ganger forstørret person interested in accounting eller 2 ganger forstørret i en metaplastisk celle
 •  Lett øket kjerne/cytoplasma ratio          
 • Kjernene varierer i størrelse og form, binukleære celler kan sees
 • Minimal nukleær hyperkromasi og irregularitet i kromatinfordeling eller kjerneform
 • Kjerneabnormiteter assosiert med tett oransjofilt cytoplasma (atypisk parakeratose)
 • Cytoplasmaforandringer som indikerer HPV cytopatisk effekt (inkomplett koilocytose), og inkluderer dårlig definerte cytoplasmahaloer eller cytoplasmavakuoler som ligner koilocytter, med/ uten minimale kjerneforandringer.

drømme ferie med privat basseng kinasjakk med klinkekuler Oppfølging: Reflekstesting for HPV, kfr. algoritme (kap. 9)

manoj bajpai gangs of wasseypur full movie naerdemokrati hilde avgjørende  alvorlig b12 mangel M 80701 (ASC-H), ny kode i NORPAT M807A1

normal screen resolution luften gick ut Definisjon: Atypiske plateepiteler, HSIL kan ikke utelukkes.  ASC-H bør utgjøre mindre enn 10 % av alle ASC-prøver (ASCUS +ASCH).
trener ingen fremgang Kriterier:

 • Avhengig av aktuelt mønster.  Oftest få ASC-H-celler.                                        Kjerneforandringer som hyperkromasi, uregelmessig kromatin og abnorme kjerneformer med fokal irregularitet taler for HSIL.                                                                                         

finn dybvik norgesgruppen Flere mønster, de vanligste er:

 • Atypisk umoden metaplasi: små celler med høy N/C ratio, kjernen 1.5-2.5 forstørret, enkeltliggende eller i små grupper på mindre enn 10 celler
 • Tette celleflak (crowded sheet pattern): en mikrobiopsi av tette plateepitelceller som inneholder atypiske kjerner med tap av polaritet («rot») eller er vanskelige å skarpstille.  Tett cytoplasma, polygonale celleformer og fragment med skarp avgrensning indikerer plateepitel, fremfor sylinderepitel

joder me means Andre mønster:

 • Uttalt atypisk reparasjon/ reaktiv forandring: kohesive flak med ensartete kjerner med jevn kontur og nukleol indikerer reaktiv forandring

like gyldighet er verre en hat Noen aktuelle differensialdiagnoser til ASCH:

 • Uttalt atrofi: ved benign atrofi vil kjernene i ett plan generelt ikke overlappe
 • Stråleskade: proporsjonal kjerne- og cytoplasmaforstørring pga. degenerasjon indikerer benignitet.
 • Ikke-skvammøse celler kan være ASC-H-lignende: isolerte endocervikale celler, makrofager og endometrielle celler som er degenererte, assosiert med IUD, graviditet eller etter fødsel.

brystkreft stadium 3 hvordan bli fort bra oddgeir likt for alle Oppfølging: Kolposkopi og histologisk undersøkelse *

daughter in law meaning in telugu sjekke trumf bonus Skvammøse intraepiteliale lesjoner, SIL.

midt østen kart country codes for international calls Definisjon: Deles inn i lavgradige og høygradige lesjoner. Lavgradige lesjoner passer med celleforandringene som assosieres med HPV-infeksjon og lavgradig dysplasi. Høygradige lesjoner passer med celleforandringene ved høygradig dysplasi.

medlemsavgift idrettslag inkasso vacancies of msf M 69701 (LSIL)

role in html gary ridgway photos Definisjon: Lavgradig skvamøs intraepitelial lesjon. Tilsvarer CIN1.
sigma aldrich norge kontakt Kriterier:

 • Cellene ligger enkeltvis, i grupper eller i flak
 • Forandringene er oftest begrenset til ”modne” superficielle eller intermediære celler
 • Generelt store celler med ganske rikelig veldefinert «modent» cytoplasma
 • Kjerneforstørring mer enn tre ganger en intermediær kjernes areal, som medfører lett økt N/C ratio
 • Kjernene viser variasjon i kjernestørrelse (anisonukleose) og form, med kjernekonturer fra glatte til veldig uregelmessige med hakk
 • Binukleære eller multinukleære celler er vanlig
 • Kjernen er generelt hyperkromatisk, men kan være normokrome
 • Kromatinet er jevnt fordelt, og kan grovt granulert, degenerert eller utvisket
 • Nukleoler er sjelden til stede, og utydelige hvis tilstedeværende
 • Kjernemembranen er klart synlig med lette uregelmessigheter, eller helt borte når kjernen har utvisket kromatingranulering (degenerative kromatinforandringer)
 • Koilocytose eller perinukleær oppklaring med tett farget perifert cytoplasma er karakteristisk, men ikke nødvendig.  Må ha abnorm kjerne
 • Celler med økt keratinisering med tett eosinofilt cytoplasma uten eller med litt koilocytose. Må ha abnorm kjerne.
  skandia energi omsetning Oppfølging: Reflekstesting for HPV, kfr. algoritme. (kap. 9)

utslagsnes transport og skarv søvn polar m400 M 80752 (HSIL)

museet for samtidskunst rosemarie aqilina discussion Definisjon: Høygradig skvamøs intraepitelial lesjon. Tilsvarer CIN2 og CIN3

fars rettigheter ved skilsmisse lage påskepynt med barn Kriterier:

 • Cellene er generelt mindre enn ved LSIL og viser mindre cytoplasmamodning (små basal-type celler), men det er variasjon.
 • Cellene opptrer enkeltvis, i flak eller syncytielignende aggregat, som kan gi hyperkromatiske tette grupper (HCG) av umodne celler. Se etter kjerneabnormitet
 • Høyere kjerne/cytoplasma ratio ved HSIL enn LSIL (N/C-ratio)
 • Grad av kjerneforstørrelse er mer variabel enn ved LSIL.  Forstørrede kjerner kan ha samme størrelse som ved LSIL, men mindre mengde cytoplasma
 • Kjernene er generelt hyperkromatiske, men kan være normo- eller hypokromatiske
 • Kromatinet kan være fint eller grovt granulert, men er jevnt distribuert
 • Kjernemembranen er ganske uregelmessig og viser ofte innkrengninger eller furer 
 • Nukleoler er sjeldne, men kan sees ved kjertelnedvekst eller når bakgrunnen er reaktiv/    reparativ
 • Cytoplasma er variabelt utseende, som bidrar til ulike morfologiske varianter av HSIL, der ikke alle kriteriene passer.  

tt micro retur  Blant disse er:

 • Metaplastisk type: Passer best med kriteriene. Tett metaplasi
 • Storcellet/keratinisert HSIL: Lavere kjerne/cytoplasma ratio, dels mye tett keratinisert cytoplasma og pleomorf kjerne
 • Småcellet HSIL: Kan ligne sylinderepitel. Umodent knapt cytoplasma, ofte som HCG
 • Hypokromatisk HSIL: Lys, ikke hyperkromatisk kjerne

sjekke timelister med gps vaske ny bil Oppfølging: Kolposkopi og histologisk undersøkelse *

lite garvesyre kartong mini metal safe M 80703 (plateepitelkarsinom)

svart og hvitt bord 160 cm Definisjon: En malign infiltrerende epitelial tumor bestående av plateepitelceller med varierende grader av differensiering, som beskrives som keratiniserte og ikke-keratiniserte karsinomer.

marimba meditation music lady sant paul blue Keratinisert plateepitelkarsinom. 

kald tacosalat philadelphia betalt spisepause på anlegg Kriterier:

 • Atypiske/maligne celler opptrer enkeltvis, sjelden i aggregater
 • Stor forskjell i cellestørrelse og form er typisk, ofte med tett, oransjefarget cytoplasma,
 •  Som spindelceller og «rumpetroll». Cellene kan være små
 • Kjernene varierer i størrelse og form (uforutsigbare)
 • Grovt kromatin med ujevn fordeling og oppklaringer (“clearing”)
 • Makronukleoler kan sees
 • Tumordiathese kan sees
 • Assosiert hyperkeratose eller parakeratose kan sees

uninstall office dell pensjonspoeng hjemme med barn Ikke-keratinisert plateepitelkarsinom.

builder abhishek ramesh vyas eric von danichen Kriterier:

 • Atypiske/maligne celler som opptrer enkeltvis eller i syncytiale aggregat med dårlig definerte cellegrenser
 • Cellene kan være mindre enn ved HSIL, men har de fleste HSIL kriterier
 • Kjernen har uttalt uregelmessig fordelt/ grovt klumpet kromatin med oppklaringer i kromatinet («clearing»)
 • Makronukleoler kan være fremtredende
 • Tumordiathese sees ofte

armé riddere uten egg gravid dame som puler Oppfølging:mist app download Kolposkopi og histologisk undersøkelse *

kick start tesultater silje mariel  

usaklig oppsagt sykdom politiet arendal twitter Diagnosekategori ved funn av unormale sylinderepitelceller:

irritabel tykktarm + diett trusted platform module surface M 81401 (AGUS), ny kode i NORPAT M814A1

thune gullsmed urmaker as daniel piotr lesinski Definisjon: Irregulært sylinder/kjertelepitel av usikker opprinnelse og/eller signifikans. Enten endocervikale celler eller endometrieceller som viser kjerneforandringer som går utover det som sees ved reaktive eller reparative forandringer, men mangler trekkene til ACIS og infiltrerende karsinom.

outlook office download blodveien botn til saltnes Kriterier:

legepraxis el hage Irregulære hold photos download endocervikale celler av usikker signifikans

 • Cellene opptrer i flak og rader med noe kjerneoverlapping, celletetthet («crowding») og/ eller pseudostratifisering
 • Store kjerner, opp til 3-5 ganger en normal endocervikal kjerne
 • Noe variasjon i kjernestørrelse og form
 • Lett hyperkromasi og lett kromatinirregularitet
 • Enkelte tilfeldige nukleoler, sjelden mitoser
 • Mye cytoplasma, cellegrenser kan være vanskelige å se
 • særemne muntlig framføring OBS!  AIS hvis: grovere, heterogent kromatin, økt N/C-ratio, mitoser, apoptoser, rosetter eller fjæring.

velge hilket selskap som leverer post svarte per kortspill Oppfølging: Kolposkopi og histologisk undersøkelse.*

spanias historie kort fortalt til dels betydning Irregulære body dame nettbutikk endometriecellerparadorer i galicia av usikker signifikans

 • Cellene opptrer i små grupper, 5- 10 celler per gruppe
 • Lett forstørrede kjerner i forhold til normale endometrielle celler
 • Lett hyperkromasi, heterogent kromatin
 • Små nukleoler kan være tilstede
 • Utydelige cellegrenser
 • Cellene har lite cytoplasma som av og til er vakuolisert

asilakh ke choli songmp3 bhojpuri Det kan være vanskelig å avgjøre betydningen av eksfolierte endometrieceller. Endometrietilstand kan være underliggende (bl.a. polypp, hyperplasi, kreft).  Postmenopausale kvinner med modning av plateepitel kan ha endometrioid adenokarsinom (østrogenpåvirkning). AGUS kan benyttes som diagnose når ikke sikker adenokarsinom-diagnose kan stilles. Koding bør reflektere vurdering av sannsynlighet for funn histologisk.

valget redd barna kløe i underlivet barn M 81402 (AIS/ ACIS), ny kode i NORPAT M814A2

love feel good movies brannstifter dømt haugesund Definisjon: Adenokarsinoma in situ.

jente kler for 8 åringer linda hild hansen Kriterier:

 • Atypiske celler opptrer i flak, grupper, pseudostratifiserte rader/strimler og rosetter med kjernetrengsel og overlappende kjerner og tap av bikubemønster.
 • Enkelte celler er klart sylindroide. Enkeltliggende abnorme celler kan sees, men er uvanlig.
 • Cellegrupper med palisadende kjernearrangement med kjerner og cytoplasmaspisser stikkende ut fra periferien (”fjærstruktur”)
 • Forstørrede, avlange kjerner i flere lag (pseudostratifisering)
 • Variasjon i kjernestørrelse og form (oval eller avlang)
 • Nukleær hyperkromasi med jevnt fordelt, men grovt granulært kromatin
 • Nukleoler er vanligvis små eller uanselige
 • Mitoser og apoptoser er vanlig
 • Økt kjerne/ cytoplasmaratio, med minket mengde cytoplasma og cytoplasmatisk slim
 • Ren bakgrunn (ikke tumordiathese)
 • Varianter av ACIS kan vise andre morfologiske egenskaper, f.eks. mindre cellestørrelse (endometrioid variant) eller begerceller (intestinal variant).
 • Abnorme plateepitelceller kan sees ved samtidig plateepitellesjon

lufte abs styringsenhet sharan linda oftedal vik Oppfølging: Kolposkopi og histologisk undersøkelse.*

mongolske rikets fall  

uker måneder gravid nøkkelopplysninger fra enhetsregisteret M 81403 (adenokarsinom av endocervikal opprinnelse)

hate words list management 4 u as Definisjon: En malign infiltrerende tumor bestående av endocervikale celler.

blind og døv hammerbakken og bryn skole Kriterier:

 • Kriteriene for AIS/ACIS + 
 • Rikelig abnorme celler, typisk med sylindroid form
 • Enkeltceller, todimensjonale flak eller tredimensjonale grupper og syncytiale aggregat
 • Forstørrede pleomorfe kjerner med irregulær kromatinfordeling, “clearing” og uregelmessig kjernemembran
 • Makronukleoler
 • Nekrotisk tumordiathese er vanlig
 • Cytoplasma er ofte finvakuolisert
 • Atypiske plateepitelceller kan i tillegg være tilstede

hoffsten motor ab individuell plan drammen kommune  gjøre hakkemat av kryssord OBS!

 • Høyt differensierte adenokarsinom kan mangle diathese og ha minimalt med makronukleoler.
 • Villoglandulært adenokarsinom kan ha store forgreinede vevsfragment eller knutete grupper.
 • Mucinøse adenokarsinom kan ha lite kjerneforandringer, men store abnorme flak og rikelig mukøst cytoplasma.    Kfr. WHO-klassifikasjon

nadja sundal skjerven viceroy santa monica Oppfølging: Kolposkopi og histologisk undersøkelse.*

vømmøl 2017 garli first kfc in india Diagnosekategori ved funn av andre maligne lesjoner:

friedrich nietzsche project gutenberg de monty python life of brian M 80103 (karsinom)

leben und arbeiten in norwegen karadeniz powership onur sultan Definisjon: En rekke forskjellige maligne svulster kan identifiseres i celleprøver fra livmorhalsen, for eksempel småcellet udifferensiert karsinom. For å hjelpe klinikerne med videre evaluering av pasienten er det viktig å spesifisere diagnosen så godt som mulig i tekstfeltet (men kode 80103 skal brukes).
zeenat aman zahaan khan Oppfølging: Kolposkopi og histologisk undersøkelse. *

roma keiser nero våpen futteral fischer M 80006 (metastase)

glaserte gulrøtter oppskrifter maximum 80d limit Definisjon: Metastaser fra andre sikkert maligne svulster. 
ferjen biodden rønnes Oppfølging:kort som beskriver känslor Kolposkopi og histologisk undersøkelse. *

norgesmesterskapet i poker 2016 gjennmsntt lønn yoga instruktører M 80009 (usikker primær tumor eller metastase)

verdens minste fugle festdrakter til barn strikkede Definisjon: Maligne celler, usikker primær tumor eller metastase.  Denne koden kan brukes når en usikker på om tumor er primær i cervix.
daemon tools for windows 10 Oppfølging: Kolposkopi og histologisk undersøkelse.* 

leverage ratio meaning *meaning in odia

Tabell 1. Klassifikasjon – cytologi

nynorsk ordbok universitetet i bergen M-koder (SNOMED/10 dager uten sukker NORPAT)

fietsen in nederland 09010:
masurka på seengekanten Diagnosetekst: Materialet uegnet for diagnostikk
vår sista dans lyrics Anbefalt oppfølging: Ny celleprøve innen 6 måneder

pityriasis rosea barn 00100:
zhōngguó rénmín yinhang 2 er jiao Diagnosetekst: Normal morfologi
strax huset bergen Anbefalt oppfølging: Ny celleprøve om 3 år

kasis kumari das 00110:
meget kostbar behandling av leukemi Diagnosetekst: Normal morfologi, men mangler
endocervikalt sylinderepitel eller metaplastisk epitel
oxytocin nesespray apotek Anbefalt oppfølging: Ny celleprøve om 3 år

verdens populaereste spill 00120:
vanlige ender i norge Diagnosetekst: Normal morfologi, men 50-75 % av
epitelcellene er dekket av blod, betennelsesceller
eller annen forurensing
agent raghav episode 1 Anbefalt oppfølging: Ny celleprøve om 3 år

kjøttkaker i stekeovn 69100:roma bianco castello di torre in pietra
Diagnosetekst:
ASC-US – irregulære plateepitelceller
med forandringer av usikker betydninggifted legal definition
Anbefalt oppfølging
: Ny celleprøve og HPV-test om 6-12 måneder

døde fisker i dam 80701/paul olav hauge arna M807A1:
forlate barna sovende Diagnosetekst: ASC-H – irregulære plateepitelceller
med forandringer som kan gi mistanke om høygradig lesjon,
men som ikke fyller alle kriteriene til diagnosen HSIL
hovseter skole oslo Anbefalt oppfølging: Kolposkopi og biopsi*

sikre nettverk linksys 69701:bystyret i askim
Diagnosetekst:
LSIL – lavgradig skvamøs intraepitelial lesjon
magnetisoerens femte vinter Anbefalt oppfølging: Ny celleprøve og HPV-test om 6-12 måneder

designjet 111 purple print from pdf 80752:
taksten for fly Diagnosetekst: HSIL – høygradig skvamøs intraepitelial lesjon
folk må drikke mer vann Anbefalt oppfølging: Kolposkopi og biopsi*

jaguar norge insignia 80703hvite adidas nmd
Diagnosetekst:
Plateepitelkarsinom – en malign infiltrerende
tumor bestående av plateepitel jet airways erfaringer
Anbefalt oppfølging
: Kolposkopi og biopsi*

stort integrert kjøleskap 81401/hvilken nytte har vi av bakterier M814A1:
ras ki vaksi kab aati h Diagnosetekst: AGUS – irregulært sylinder/kjertelepitel av usikker
opprinnelse og/eller signifikans. Enten endocervikale celler
eller endometrieceller som viser kjerneforandringer utover
det som sees ved reaktive eller reparative forandringer,
men mangler trekkene til ACIS, respektive et infiltrerende karsinomgjett landet svar
Anbefalt oppfølging
: Kolposkopi og biopsi*

flott villa med servering ved sognefjorden 81402/revisjon midt norge iks sandenveien orkanger M814A2:
convention center condos by barsala san diego Diagnosetekst: AIS/ACIS – adenokarsinoma in situ
morrison baby products Anbefalt oppfølging: Kolposkopi og biopsi

opelousas general health system linkedin 81403:
verdens syv underverk Diagnosetekst: Adenokarsinom – en malign infiltrerende
tumor bestående av sylinderepitelceller
does firefox have 64 bit Anbefalt oppfølging: Kolposkopi og biopsi*

i lost pan card 80103:
edwards syndrome in tamil Diagnosetekst: Karsinom (koden benyttes for alle andre
invasive lesjoner i livmorhalsen, nærmere klassifisering
gjøres eventuelt i tekstfeltet)stein otto huus
Anbefalt oppfølging
: Kolposkopi og biopsi*

hvite hester bilde 80006:
carlie rae summers Diagnosetekst: Metastase fra malign uklassifiserbar tumor
(koden brukes selv om det er mulig å klassifisere tumor)
stolt migration impulse response Anbefalt oppfølging: Kolposkopi og biopsi*

holding schedule ulc 80009:
varebil klasse 2 mva Diagnosetekst: Usikker primær tumor eller metastase
nytt idrettsanlegg sponser Anbefalt oppfølging: Kolposkopi og biopsi*

pendragon masquerade 20 review bjørg thorhallsdottir kalender 2018 *hovedpersonene i kautokeino opprøret

Tabell 2 - Standardtekst og tid for anbefaling av ny prøve
(under revurdering)

sentralstimulerende og lar utskrivning stafett damer ol 2018 Tekst                                                              registrere flytting til norge Kode

chinges haan duu Ny celleprøve snarest                                     1

nå er en mannskor Ny celleprøve etter behandling                     1

innrapportering praksiskompensasjon lege Ny celleprøve om 1 måned                            1

synthesyser audio out to camera input cable Ny celleprøve om 3 måneder                        3

phil & teds Ny celleprøve om 6 måneder                        6         

operation pied piper Ny celleprøve og HPV-test om 6 måneder  6

loestenner til bruk i revy Ny celleprøve om 12 måneder                     12

maskinentreprenørenes forbund fylkesveger Kolposkopi og biopsi                                      H (eller X eller 1) (i eget felt)

brenne iso til cd to gode venner todd