stasjonssjef jan mayen 5. Laboratorieprosedyrer

bielv til seine Revidert august 2017         Publisert 22.9.2017  

real estate listing  

rickie fowler youtube koppholder bil jula
luke skywalker drawing
veteranen hi fi
flash player x86
eting shitt from animals
stay free download
bestemmelser for idrett og fysisk aktivitet
vst pvt ltd

love birds youtube  

over sundet thåström  

5.1 Innledning

film ulikhet norge Når prøven mottas i laboratoriet, skal den være gjenstand for optimal teknisk bearbeidelse og undersøkelse, samt sikres mot forveksling med andre prøver. Etter utført vurdering skal svarene rapporteres til rekvirent og helst sendes elektronisk til Livmorhalsprogrammet hver virkedag(1).

5.2 Laboratorieprosedyrer

avr in generator opeeation principle Laboratoriet skal ha prosedyrer som gir detaljert beskrivelse av avdelingens virksomhet. Prosedyrene skal finnes lett tilgjengelig i en elektronisk prosedyrehåndbok, og hver ansatt skal dokumentere at relevante prosedyrer er lest ved opplæring.

legger man til brukere på air ties Prosedyrene skal gi en detaljert beskrivelse av mottak av celleprøver, prioritering, registrering av rekvirent- og pasientdata i laboratoriets dataprogram, preparering, farging, cytologisk screening og vurdering, HPV-analyse, intern og ekstern kvalitetskontroll, avviksregistrering, opplæring og vedlikehold av teknisk utstyr.

tullamore dew vs phoenix Det bør være autorisert (offentlig godkjent) bioingeniør som gjør det meste av laboratoriearbeidet (2).

lincoln navigator price

5.3 Prøvemottak – registrering

symptomer brystkreft oem Preparat og remisse med samme personidentifikasjon tildeles samme prøveidentifikasjons-nummer eller elektronisk løpenummer. Prøven registreres i et system som ivaretar mulighet for å spore den tilbake ved hjelp av fødselsnummer, navn, rekvirent, prøveresultat (topografi/morfologi) og prøvenummer/år/registreringsdato.

kaffe latte kalorier

5.4 Preparering og farging

Preparering

address in sydney Væskebasert cytologi (VBC): Cellemateriale i fikseringsvæske fra prøvebeholder prepareres over på et objektglass i cytologilaboratoriet med det instrumentet som er spesifikt for prøvebeholder. Restmaterialet i væsken kan bl.a. brukes til HPV-testing.

 Farging

straffeloven organisert kriminalitet Preparatene farges med Papanicolaous fargemetode eller tilsvarende før vurdering i mikroskop. Det finnes flere ferdigblandete fargeløsningssett av ulike fabrikat. Fargestoffene og pH på fargeløsningene er som regel ikke standardiserte fra fabrikanten. Laboratoriet bør derfor kontrollere fargingen daglig etter første fargestativ, og om nødvendig, justere fargeprosedyren.

little steven twitter Det cytologiske preparatet skal ha godt farget kromatin, differensiert cytoplasmafarge og transparent cytoplasma. Det er optimal kjernefarge når fargen er mørk nok til å se kromatinstrukturen i kjernene i de intermediære plateepitelcellene og lys nok til å se det samme i godt bevarte granulocytter.

5.5 Teknisk utstyr – mikroskop

anwendungen satz des thales Det skal benyttes binokulært lysmikroskop (10x), med objektiv på 2,5 eller 4x (for oversikt), 10x (for screening) og 40x (for detaljer). I preparat med mange umodne celler, som ved atrofi og post partum, anbefales det å screene med 20x objektiv.

septic tank price in kerala

5.6 Arkivering av prøver og biobanking

top book series Arkivering av cytologiske prøver omfattes av Lov om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven) (3, 4).

delstater i malaysia family general studies 

Arkivering

drammen kommune hovedside Rekvisisjon: Papir bør lagres i minimum tre måneder eller varig i elektronisk dokument.

leder for sikkerhet arbeid over flere dager  Svarrapport: Papir eller elektronisk svar bør lagres i minimum 10 år. Varig lagring er tilrådd.    

krogh optikk cc vest Inn- og utlån fra arkiv skal registreres.

mobilen er varm  Prøveglass: Alle prøveglass(preparat)må lagres i minimum 10 år på forsvarlig måte mht. pasientbehandling og mulighet for kvalitetskontroll og undervisning. Varig lagring er tilrådd, men er ikke påkrevd i behandlingsbiobankloven.

 Biobanking

is screen protector required for smartphone Cytologiske og histologiske prøver utgjør en viktig ressurs i diagnostiske biobanker, der ny vurdering og eventuelle tilleggsundersøkelser kan gjøres. Ved innføring av primær HPV screening er det nødvendig å biobanke HPV eluat eller celler i fryser etter HPV DNA testing for evt. fremtidig kvalitetskontroll av testresultat. Preparatarkivene er også nyttige for forskningsbiobanker og for overvåkning av vaksineeffekt etter innføring av HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

eplekake i langpanne eggedosis

5.7 Tilbakemelding til prøvetakere

natt sikter smith& wesson revolvere Prøvetakere som har dårlig kvalitet på prøvene må gjøres oppmerksomme på dette og få råd om forbedringstiltak (jf. kap. 5). Kreftregisteret kan på forespørsel fra cytologilaboratoriet, bidra med statistikk over rekvirenter med høy andel uegnede prøver.

harstad kommune for ansatte

5.8 Referanser

tante gerda hamar 1.         European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening, second edition, IARC, European communities, 2008 + tillegg

oppladbare aaa batterier test 2.         Kvalitetssikring i cervixscreening, NFKC, 2011.

konge uten krone 3.         NA Dok. 25/31(Norsk Akkreditering), kravdokument for akkrediterte laboratorium akkreditert.no

halloweenfeiring på sørlandet og lista 4.         NOU 2001:19. Biobanker. Innhenting, oppbevaring, bruk og destruksjon av humant biologisk materiale lovdata.no

hjemmelaget iskake oppskrift 5.         NS-EN ISO 15189:2012  Medisinske laboratorier – krav til kvalitet og kompetanse

dette må du ha jente 16 år  

romfartøy til mars

lenden skole og ressurssenter  

rygge grill og pizza  

dit university noida mellerud kommune sverige