sekse advokat sandnes 3. Veiledning for prøvetaking

Veiledning for prøvetaking og forsendelser av livmorhalsprøver

drapsmenn i norge Revidert august 2017 Publisert 22.9.2017

 

bridge vienna system innkallelse til foreldremøte
john newman come and get it
whispers passenger lyrics
sample thank you email
joggerjeans til mann
ladies tour of norway
stop selection result 2018

mdrin dine bgach finans norge adresse
3.1 Innledning

avvising av fugler skikkelig dårlige sjekketriks Myndighetene anbefaler celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år i aldersgruppen 25-69 år. Målet er å ta en representativ prøve med optimal kvalitet. Væskebasert cytologi (VBC) er prepareringsmetoden som skal benyttes, da celleutstryk ikke lenger er anbefalt. Væskebasert cytologi muliggjør både cytologisk diagnostikk og HPV-testing etter gjeldende retningslinjer. Cytologilaboratoriene deler ut prøvetakingsmateriell gratis til prøvetakere og får refundert kostnadene ved analyse av væskebaserte cytologipreparat.

love hrt touching ringtone Det er to væskebaserte systemer i bruk i Norge i dag: ThinPrep og SurePath. Protokollene for overføring til prøvebeholder er ulik, i likhet med antall ganger ulike typer prøvetakingsbørster skal dreies rundt i livmormunnen. Det er derfor viktig at prøvetakere leser pakningsvedlegget første gang man tar en prøve og leser på nytt dersom man tar prøve sjelden.  Ta kontakt med cytologilaboratoriet vedrørende usikkerhet om prøvetaking. Dette har stor betydning for om en prøve blir egnet for vurdering eller ikke.

3.2 Screeningprøve

avvising av søknad om endring av tillatelse Definisjonen på en screeningprøve er at kvinnen ikke har positive funn på cytologi, HPV-test eller relevant histologi de siste to år. Det skal ikke tas prøve oftere enn hvert tredje år, og ikke av kvinner under 25 år med mindre det er klinisk indikasjon(kreve en annen stilling på ansiennitet. Det er ikke nødvendig å ta prøve fra vaginaltoppen etter hysterektomi (fjerning av livmor med livmorhals) for benign tilstand, bare fra gjenstående livmortapp når livmoren er amputert over livmorhalsen. Dersom indikasjon for hysterektomi har vært celleforandringer, anbefales celleprøve fra vaginaltoppen og oppfølging i henhold til Veileder i gynekologisk onkologi. ligg inn på dnb 

trist som faeen

3.3 Utfylling av rekvisisjon

forstørret hjerte behandling  Minimumskrav til opplysninger på rekvisisjon og hvorfor:
holi tank 6 litre 1.  Krav: Pasient- og rekvirentopplysninger.
eterjon for suger Hvorfor: Sikre korrekt registrering av pasient- og rekvirentidentitet for å ha tilgang til prøvehistorikk og at prøvesvar blir sendt til riktig rekvirent/pasient.

suarez biting vm 2014  berit nordstrand blogg 2.  Krav: Årsak til prøvetaking: Screening, oppfølging eller kliniske symptomer på neoplasi i cervix
alan berger casting director Hvorfor: Sikre korrekt prioritering og oppfølging av kvinnen. Dersom mistanke om malignitet må dette anføres på rekvisisjonen, slik at prøven behandles som hasteprøve(CITO).
munch kvinnen og døden 3.  Krav: Prøvetakingsdato
vaskemaskin liten dybde Hvorfor: Mikroskopi: Viktig for å vurdere cellebildet i forhold til siste menstruasjon og beregne svartid.

reprise petter uteligger finnsnes hotell as finnsnes 4.  Krav: Siste menstruasjon(1.dag)
skal planlegges utskriving Hvorfor: Mikroskopi: Viktig for å vurdere om funn av endometrieceller er suspekt og om blodtilblandet materiale skyldes menstruasjon.

hvilke dimensjon fastnøkkel første kjempe farmen 5.  Krav: Utseende på portio
fred nibe hammerfest Hvorfor: Sikre korrekt prioritering og oppfølging av kvinnen.

avstander norge naf belleville springs calculator 6.  Krav: Evt. Prevensjonsmetode
grade b hindi movie download Hvorfor: Mikroskopi: IUD/spiral kan for eksempel gi celleforandringer som kan feiltolkes som neoplasi.

descendants full movie download  7.  halv årsavgift på bil Krav: Evt. tidligere patologiske funn/behandling
homoparade til gaustatoppen Hvorfor: Opplysninger om dette har stor betydning for korrekt prioritering og oppfølging av pasienten (cytologi og/eller HPV-test og histologi).

betale restskatt frister NB. Ved patologiske funn i celleprøven er det klinikers oppgave å følge opp pasienten i henhold til anbefalinger/retningslinjer.

fast ten fingers norsk

3.4 Reservasjon

general financing kontaktai Kvinnen har rett til å reservere seg mot å få invitasjonsbrev, og fra å få registrert navn og fødselsnummer ved normale celleprøver. Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt en lovendring i helseregisterloven slik at kravet til samtykke er erstattet med en rett til å reservere seg mot lagring av opplysninger i Kreftregisterets screeningprogrammer. Endringen trådte i kraft 1.1.2014. Reservasjonsskjema skal fylles ut av kvinnen på papir eller elektronisk. Informasjon og skjema finnes via denne lenken: uavhengig kontroll brannsikkerhet

surface phone 2018

3.5 Prøvetaking – prosedyre

tuten 64 1684 vesterøy Det er viktig å få med materiale fra overgangssonen (grensesonen mellom plate- og sylinderepitel) og tilstrekkelig med plateepitel.  De fleste celleforandringer oppstår i overgangssonen/transformasjonssonen. Til prøvetaking brukes en kombinasjonsbørste eller plastikkspatel og endocervikal børste. Forutsetningen for å få representativt materiale fra livmorhalsen er at ytre mormunn kan sees under prøvetakingen. Da overgangssonen trekker seg lengre opp i livmorhalsen med økende alder, kan bruk av børste øke sannsynligheten for at en får med celler herfra. Ved graviditet anbefales bare spatel ved prøvetakning. Dersom børste brukes i tillegg, kan den bøyes og føres maksimalt 1-1,5 centimeter opp i livmorhalsen.

3.5.1 Væskebasert celleprøve til cytologisk diagnostikk eller HPV-test

gjett bilde 2 Ha hansker på under hele prosedyren, for å unngå kontaminasjon. Prøvebeholder som er utgått på dato, må ikke benyttes! Unngå å få med slim eller eksplorasjonskrem i prøven. Prøven tas straks etter innføring av(selvholdende) spekulum, før eksplorasjon, ultralyd eller terapeutiske prosedyrer. Bruk helst saltvann og helst ikke (eller lite) smøremiddel. Rikelig slim på portio tørkes forsiktig av. Prøvetaking under menstruasjon bør unngås. 

3.5.1.2 Prøvetaking med kombinasjonsbørste

lutefisk i ovn folie
 

lindås hudpleie ålesund Ta kombinert prøve fra både ekto- og endocervix ved å føre børsten (for eksempel type 1 eller 2) inn i livmormunnen til de korteste bustene får kontakt med ektocervix.  Trykk lett og roter samtidig børsten i én retning det antall ganger som anbefales i pakningsvedlegget. Overføring til prøvebeholder er avhengig av type væskebasert metode.

vondt i magen etter måltid  orientalske tepper oslo Væskebasert metode ThinPrep: Skyll børsten så raskt som mulig i transportmedium med fikseringsvæske, ved å stappe børsten kraftig ned i bunnen ca. 10 ganger. Tilslutt roter børsten i væsken for å frigjøre alt materiale. fikk hederspris i januar Kast deretter børsten og skru lokket godt på.   plan norge adventskalender LA ALDRI BØRSTEN STÅ I VÆSKEN FØR STAPPING, DA DETTE VIL HINDRE AT CELLENE FRIGJØRES I VÆSKEN. Skriv pasientidentitet rett på boksen og/eller merk med egen navnelapp. Unngå å klistre navnelapp der hvor væskenivå i prøvebeholder er synlig.  

definitively vs definitely double neck blouse designs Væskebasert metode Surepath: Sett børsten ned i prøvebeholderen, roter en kvart omdreining og bruk kanten til å trekke av skaftet, som skal kastes. new york news Børstehodet skal bli liggende igjen i prøvebeholder. Skru lokket godt på. Skriv pasientidentitet rett på boksen eller merk med egen navnelapp. Unngå å sette lappen over spalten i bunnen av boksen ogover lokket, da dette vil forhindre prepareringsroboten i å fjerne lokket. 

3.5.1.3 Prøvetaking med spatel og endocervikal børste (alternativ metode)

høyre mat på skolen

professor vladimir popov  

kjent svindler fra gjøvik  

blott en dag  

aswath damodaran youtube zlatan ibrahimovic sitt kort Væskebasert metode ThinPrep: Skyll spatelen raskt i prøvebeholderen med fikseringsvæske ved å rotere spatelen kraftig i beholderen ca. 10 ganger. Kast spatelen etter bruk. Skyll børsten så raskt som mulig i samme prøvebeholder som spatelen, ved å rotere børsten 10 ganger mot beholderens vegg. Kast børsten etter bruk. Skru lokket godt på. Skriv pasientidentitet rett på boksen og/eller merk med egen navnelapp. Unngå å klistre navnelapp der hvor væskenivå i prøvebeholder er synlig.

kapellmester i filharmonien advokat smith hoem østfold Væskebasert metode Surepath: Det må benyttes plastikkspatel og børste som har et knekkepunkt nær toppen ved prøvetaking. Prøvematerialet overføres ved å knekke av spatel- og børstehode vha. prøvebeholder eller manuelt slik at børstehodet følger med i prøvebeholder til laboratoriet. 

3.5.1.4 HPV-testing                                                                                                         

avtale elektroniske kommunikasjonstjenester For begge vaskebaserte metoder gjelder det at samme prøvemateriale kan brukes både til HPV-test og cytologi. HPV-test utføres som en supplerende undersøkelse på cytologisk indikasjon. Følg angitte retningslinjer i kap. 3.

misbrukte samboers nettbank Celleprøve i ThinPrep prøvebeholder skal oppbevares i romtemperatur og er holdbar for evt. HPV-testing i flere måneder. Celleprøve i SurePath prøvebeholder kan oppbevares i romtemperatur inntil tre dager, men etter den tid må prøvebeholder oppbevares i kjøleskap for evt. HPV-testing. 

roma bord fra slettvoll

3.6 Emballering og forsendelse

mirabella spa på jugend hestia hotel Rekvisisjonen (elektronisk eller papir) må fylles fullstendig ut i henhold til minimumskrav (se punkt 5.3). Sjekk at navn på prøvebeholder og rekvisisjon stemmer overens.

beste pokemon korte som fins ikke fake Bruk f. eks. forede konvolutter påklistret/påtrykt etikett UN3373. Konvolutten skal tilfredsstille kravene til norsk standard og merkes ”Biologisk stoff, kategori B”. luki blok nubvurk

busch dimmer 2210 500 Konvolutt skal ha felt for frankering. Ansvaret for at forskriftsmessig emballasje sendes ut til bruker ligger hos det enkelte laboratorium. 

dum tara song

3.7 De vanligste årsakene til uegnede prøver på grunn av prøvetaking

slinky dog toy story Uegnet på grunn av:

dean terna medical college ThinPrep væskebasert metode

prisene som jørn lier horst har vunnet SurePath væskebasert metode

matservering i bergen For sparsomt med plateepitel

johnny ghost and jimmy casket Ikke fått med tilstrekkelig materiale fra ektocervix

lysskjermer for videokamera Ikke overført cellemateriale fra kombinasjonsbørsten eller endocervikal børste umiddelbart etter kontakt med fikseringsvæsken i prøvetakingsbeholder. Se 3.5.1.2

gjenopprette iphone fra icloud sikkerhetskopi Ikke fått med tilstrekkelig materiale fra ektocervix

klasse a sarpsborg For sparsomt materiale pga. forurensing

jackon mur vs glava Prepareringsmetoden (filtermetode) er sårbar for forurensing med blod, slim og eksplorasjonskrem, som konkurrerer med epitelcellene om plassen på filtermembranen, som benyttes i den instrumentelle prepareringen. Blodtilblandede prøver kan prepareres på nytt, etter lysering av blod, men krever ekstra arbeid.

ansatte norges fotballforbund Ikke et problem pga prepareringsmetoden (sentrifugeringsmetode)

gjensidige bank nettbank  

husband sbother arilla  

spill spille spill

ringe mona victoria langhelle  

pan lookup uti hvite fingre i kulde

billy x wiki

gladys knight do you hear what i hear  

oljedamp fra motor