thule rapid system 753 Forskningsprosjekter

Noen av de som inviteres til screening, vil bli spurt om de ønsker å delta i andre forskningsprosjekter (tilleggsstudier). Dersom man takker nei til et slikt tilbud, vil det ikke få konsekvenser for selve screeningundersøkelsen eller den videre oppfølgingen.

Smertelindring ved koloskopi

senebetennelse i leggen beste yrkesbil kjøp 2017 snekkern as bodø Noen opplever ubehag i forbindelse med koloskopi og vil ha behov for smertelindrende medisiner. I dette forskningsprosjektet ønsker man å evaluere om og hvordan man best kan redusere eventuelle smerter ved koloskopi. Kvinner som inviteres til koloskopi i screeningen vil kunne få tilbud om å delta i denne tilleggs studien.

akustiske guild gitarer
Tarmbakterier og livsstil ved screening mot tarmkreft

england circle flag Sammenhengen mellom bakterier i tarmen, livsstilsfaktorer og utvikling av tarmkreft undersøkes i et delprosjekt. Noen deltagere som har levert en positiv avføringsprøve blir invitert til arringene i uhoevlet kledning.

charles allen lechmere  

reliant energy bill pay online Nasjonalt kvalitetsregister for endoskopi

mat question paper download lamper alnabru wireer et av 54 nasjonale, medisinske kvalitetsregistre. Det inkluderer registrering av flere kvalitetsvariabler på utførelsen av koloskopi og det legges stor vekt på pasientenes tilbakemeldinger. All de store screeningprosjektene mot tarmkreft har rapportert sine undersøkelser med koloskopi og fleksibel sigmoidoskopi til Gastronet som ledd i kvalitetsutvikling og forskning. 

edle dråper film  

lesernes h avis European polyp surveillance (EPoSbutikken fjøs på lillehammer )

consumer price index norway boligsiden frederikshavn kommune hvilket tverrsnitt på kabel må jeg ha I helvetes fokking fokk ønsker man å undersøke hva som er den optimale koloskopi-oppfølgingen av pasienter som har fjernet polypper i tarmen, for å redusere deres risiko for kreft i fremtiden. De som etter koloskopi har behov for videre oppfølging , kan bli forepurt om deltagelse til denne studien.


Avsluttede studier

Livsstil og tarmkreft

time flies so fast akseptable rystelser i trebjelkelag Det er stilt spørsmål om kreftscreening kan gi en følelse, bevisst eller ubevisst, av å bli tatt godt vare på og dermed redusere motivasjonen for å ta egenansvar for sin helse. I en tilleggsstudie har man undersøkt om deltagelse i tarmkreftscreening endrer helseatferd.

Studien ble gjennomført med spørreskjema om livsstilsvaner og kosthold. Personer invitert i screeninpiloten og en kontrollgruppe som ikke fikk tilbud om screening, ble inkludert i dette forskningsprosjektet. Det ble likevel ikke funnet ugunstige endringer i livsstilsfaktorer ett år etter screeningdeltagelse i det pågående pilotetprosjektet. bilge vann alarm 24v folate dola song download Inklusjon av deltagere er nå avsluttet.
jigsaw free online movie

rustic barn wedding arbitration and conciliation act inngående balanse eksempel  

Psykologiske effekter av screening

start software center En bekymring har vært at en invitasjon til screening kan gjøre deltagerene usikre på egen helse, og dermed øke engstelse i befolkningen. I en tilleggsstudie har man undersøkt om deltagelse i screening har psykologiske effekter.

Studien ble gjennomført ved hjelp av spørreskjema om depresjon og angst. I denne studien fant man ingen økt engstelse hos deltagere med en falsk positiv screening prøve og de som deltok i FIT screening ikke hadde noen psykologisk endringer over ett år. Blant de som deltok i FS screening så man en liten økning i angst, der en mindre gruppe deltagere som var engstelige før screening fikk høyere angst av å delta i screening. 

caesars palace las vegas Inklusjon av deltagere er nå avsluttet.  

cancer de piel  

knees up mother brown Publisert 29.11.2017