felgene er litt varme Hvem inviteres?

Til pilotprosjektet inviteres personer i en gitt aldersgruppe, bosatt i utvalgte kommuner. Det er ikke mulig å melde ser på eller velge screeningmetode selv, men det er selvsagt frivillig om en vil delta eller ikke. 

college genser herre 140 000 kvinner og menn i alderen 50-74 år (per 01.01.2012) er trukket ut fra Folkeregisteret og inviteres fortløpende over en periode på ca. seks år.
Øvre aldersgrense for invitasjon er satt til 76 år. Når man passerer 77 år vil man altså ikke motta ytterligere invitasjoner.

ratatouille film cast Det blir én screeningrunde for de som trekkes ut til sigmoidoskopi og inntil fire runder for de som trekkes ut til testing for usynlig blod i avføringen. Deltakere kan ikke velge screeningmetode selv.trekke tenner pris                                                                                     

doyle bramhall ii
Screening er først og fremst for personer som IKKE har symptomer. Hvis man har symptomer som kan komme fra tarmen og de har vart i mer enn 4-6 uker, bør man kontakte fastlegen – ikke vente på en eventuell invitasjon til screeningprosjektet. bill of entry tracking bilder elias redningsskøyta Les mer på Kreftforeningens nettsider

nuance paperport 12  

Hvem bør avstå fra å delta?

form fin møbler Vi har ingen opplysninger om helsetilstanden til de som trekkes ut til deltagelse i pilotprosjektet. Personer med alvorlig og/eller kronisk sykdom vil i visse tilfeller frarådes å gjennomføre screeningundersøkelsen. Særlig gjelder dette personer med alvorlig hjerte- eller lungesykdom, kreftsykdom eller nedsatt allmenntilstand.

bouncing balls fupa games Inviterte som er usikker på om de bør delta i pilotprosjektet, oppfordres til å kontakte screeningsenteret før innsending av avføringsprøven eller oppmøte til sigmoidoskopi.

faisal bin bandar  

hjortestek oppskrift langstekt  

trading as jessheim erfaring Sist oppdatert 18.06.2018