stein asle johnsen Om forebyggende undersøkelser

Masseundersøkelser mot kreft (screening) har til hensikt å oppdage krefttilfeller eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes.

stagecoach 1986 full movie styggen på ryggen bok I 2001 ble Kreftregisteret utpekt av Sosial- og helsedepartementet til å være et nasjonalt screeningsenter i Norge. Per i dag har instituttet ansvar for drift av nasjonale screeningprogrammet mot brystkreftmartina hansens hospital ansatte  og livmorhalskreft. 

dogan haber ajansı freudian slip examples list Les mer om debilizator tv onlineog teleskopstang til vindusvask.

Forutsetninger for å ta i bruk masseundersøkelser:

  • Sykdommen må utgjøre et viktig helseproblem for samfunnet
  • Sykdommen må kunne oppdages ved en test før den gir symptomer. Det er viktig å være klar over at denne testen ikke stiller noen diagnose, men sorterer tilsynelatende friske personer i to grupper: de som sannsynligvis har sykdommen og de som sannsynligvis ikke har den. De som sannsynligvis har sykdommen må utredes videre slik at en endelig diagnose kan stilles.
  • Det må finnes en behandling for tidlig oppdaget sykdom, slik at tidlig diagnose gir bedre leveutsikter for pasienten. Helsevesenet må ha kapasitet til å behandle alle som får en diagnose i en masseundersøkelse på en god måte.

senile warts pictures  forklaring uttrykket dum som et brød starbucks stavanger åpningstider påsken

kaldt på safari