irish independent rugby Helseforetak i Mammografiprogrammet

I Mammografiprogrammet har helseforetakene ansvar for gjennomføring av screeningundersøkelsene og eventuell videre oppfølging av kvinnene, inkludert utredning, diagnostikk og behandling.

anna movie songs Brystdiagnostisk senter er helseforetakenes spesialistsenter der mammografibildene tolkes og lagres. Her foregår også alle tilleggsundersøkelser, samt eventuell videre diagnostikk og behandling av brystkreft.

ytterjakke gutt str 4 år De brystdiagnostiske sentrene er ansvarlige for all diagnostikk og behandling av brystkreft for sitt opptaksområde, uavhengig av om pasientene inngår i Mammografiprogrammet eller ei.

greenline 33 hybrid repair Hvert av de brystdiagnostiske sentrene er tilknyttet en eller flere bildetakingsenheter. gastenverblijf noord brabant

finn boliger til leie Per i dag finnes det 16 brystdiagnostiske senter i Norge, og 26 stasjonære og 4 tilhørende mobile screeningenheter.

Helseforetak med brystdiagnostiske sentre og screeningenheter

Fylke(r)

Helseforetak med brystdiagnostisk senter

Screeningenheter

Akershus øst (Follo og Romerike) Akershus universitetssykehus HF Lillestrøm, Ski 
Aust- og Vest-Agder Sørlandet sykehus HF Kristiansand Kristiansand, Arendal, Flekkefjord
Buskerud, Akershus vest (Asker og Bærum) Vestre Viken HF Drammen sykehus Drammen, Bærum, mobile enheterlunsj på tysk *
Hedmark Sykehuset Innlandet HF Hamar Hamar, mobil enhet
Hordaland Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus Bergen (Danmarksplass), mobil enhet
Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukehus Ålesund, Molde, mobil enhet
Nordland Nordlandssykehuset HF Bodø Bodø, mobil enhet
Oppland Sykehuset Innlandet HF Lillehammer Lillehammer, mobil enhet
Oslo Oslo universitetssykehus HF Oslo (Aker sykehus)
Rogaland Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus Stavanger (Gamle Stavanger sykehus), Haugesund
Sogn og Fjordane Helse Førde HF Førde sentralsjukehus Førde
Telemark Sykehuset Telemark HF Porsgrunn Porsgrunn
Troms og Finnmark Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø Tromsø, Narvik, Harstad, mobil enhet

teapot arthur wood england Trøndelag

hovudform og sideform St. Olavs hospital HF

Trondheim, Levanger, Namsos, mobil enhet
Vestfold Sykehuset i Vestfold HF Tønsberg
Østfold Sykehuset Østfold HF Kalnes Kalnes

february 2018 horoscope sagittarius hvordan bruke detox foot pads *Vestre Viken HF, avdeling for Mobile elektromedisinske tjenester, klinikk for medisinsk diagnostikk, eier og drifter fire mobile screeningenheter som benyttes i Mammografiprogrammet. Disse leies av noen av de lokale helseforetakene i kortere eller lengre perioder.

lufthansa cargo christmas Publisert 20.02.18, oppdatert 6.3.18