demokratisering av norge 1814 til 1905 Om hormonbehandling

Postmenopausal Hormone Therapy and Breast Cancer Prognostic Characteristics: A Linkage between Nationwide Registries. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.

hokkaido university bloomberg November 2016, Roman M et al - originalartikkel

Bakgrunn:

hvor sitter hjerte Det finnes overbevisende dokumentasjon på at bruk av hormonbehandling øker risikoen for brystkreft. Likevel er effekten som ulike hormonbehandlinger har på risikoen for brystkreft, målt ut fra prognostiske faktorer som histologisk grad, lymfeknutestatus, tumorstørrelse og hormonreseptorstatus, i stor grad ukjent.

Hovedfunn:

kjøpe pc på nett Bruk av oral estradiol, tibolone og estradiol-NETA øker hovedsakelig risikoen for brystkreft med gunstig svulstkarateristikk, som histologisk grad 1, ingen spredning til lymfeknuter, tumorstørrelse ≤2 cm, og positive hormonreseptorer. Estradiol-NETA kan derimot også øke risikoen for brystkreft med mindre gunstige svulstkarakteristikker.

Studiens betydning og overføringsverdi:

cartoon fire fx Preparatene som oftest brukes i hormonbehandling av norske kvinner er assosiert både med brystkreft som karakterisert med svulster som tilsier god prognose, og med brystkreft fest og pynt karakterisert med svulster som tilsier mindre god prognose.