wraps med skinke oppskrift Om komprimert brysttykkelse

Impact of errors in recorded compressed breast thickness measurements on volumetric density classification using volpara v1.5.0 software. Med Phys.

chicago google maps hvilke leppestifter får du fra nyx andventskalender  Juni 2016, Waade GG et al - originalartikkel 

Bakgrunn:

joyeux noel full movie online Mammografisk tetthet er en sterk risikofaktor for brystkreft. Verktøy for å måle volumetrisk tetthet bruker den registrerte komprimerte brysttykkelsen i sine kalkuleringer, men nøyaktigheten i disse målingene kan variere. I kvalitetssikringen av disse målingene tolereres typisk en unøyaktighet på ±5 mm mellom registrert og målt brysttykkelse.

anna travels chennai Målet med studien var å undersøke om unøyaktigheter i registrert komprimert brysttykkelse påvirker klassifiseringen av volumetrisk brysttykkelse, og om nåværende kvalitetskontroll er tilstrekkelig for å vurdere mammografisk tetthet.

Hovedfunn:

vegard ulvang genser dame Forskerne fant at en simulert feilmåling i registrert brysttykkelse på 15% førte til at 38,5% av mammogrammene fikk endret sin tetthetsgruppe. 11,5% av mammogrammene fikk endret sin tetthetsgruppe ved en simulert feilmåling i registrert brysttykkelse på 5mm. Dette innebærer at den nåværende kvalitetskontrollen av registrert komprimert brysttykkelse gir rom for feilmålinger av mammografisk tetthet.

Studiens betydning og overføringsverdi:

noen spørsmål aldre folk som bor på sykehjem På bakgrunn av funnene i studien reiser forskene spørsmål om dagens standard for kvalitetskontroll for registrert brysttykkelse er god nok for klassifisering av volumetrisk brysttetthet.

design ditt eget kjøkken koloniseringen av afrika