hente tilbake uleste mld fra messenger Om kompresjonskraft i Mammografiprogrammet

Compression forces used in the Norwegian Breast Cancer Screening Program" i januar 2017. Br J Radiol.

ingenting video oelkassen min rektangel omkrets formel Januar 2017, Waade et al - originalartikkel

Bakgrunn: 

slapp vondt i magen nobel peace prize 2017 Kompresjonskraft brukes innen mammografi for å redusere tykkelsen på brystet, for å gi optimal bildekvalitet og stråledose. Forskere i Mammografiprogrammet gjennomfører nå studier for å fremskaffe evidens for hva som er optimal bruk av kompresjonskraft i mammografiscreening. Denne tjenesteboliger for prester studien sammenlignet hvilken kompresjonskraft som ble benyttet på venstre bryst i front- og side projeksjoner for brystsentrene, mammografiapparater innenfor brystsenteret og radiografer.

regler sfo trondheim kiralık araba ankara havalimanı Studien er basert på data fra om lag 18 000 kvinner screenet ved 14 ulike brystsentre i Mammografiprogammet i perioden januar til mars 2014. 

Hovedfunn:

tirsdagens premier league rykter Resultatene fra studien viste at det er stor variasjon i bruk av kompresjonskraft mellom ulike senter i Mammografiprogrammet. Gjennomsnittlig kompresjonskraft i studien var på 11,8 kg, med en variasjon i gjennomsnittlig kompresjonskraft fra 9,3 kg til 15,0 kg mellom ulike senter. Variasjonen var større mellom brystsentrene enn mellom ulike mammografiapparater innenfor ett og samme brystsenter. 

Studiens betydning og overføringsverdi:

national scenario on advertisement Mammografiprogrammets retningslinjer for bruk av kompresjonskraft ved digital mammografi er at den skal ligge på mellom 11-18 kg. Om lag 60 % av mammogrammene i studien var innenfor disse anbefalingene. Forfatterne konkluderer med at det er behov for evidensbaserte retningslinjer for kompresjonskraft for å optimalisere bildekvalitet og individualisere brystkompresjon i Mammografiprogrammet.