kiss her mind and her body will follow Ofte stilte spørsmål

Klikk på spørsmålene for å få opp svaret.
Når skal jeg fylle ut spørreskjemaet?

alltid på nett Vi håper du kan fylle ut spørreskjemaet så snart du har anledning.

Hva om det er noen spørsmål jeg ikke ønsker å svare på?

tank with name Du trenger ikke å svare på alle spørsmål. Vi ønsker likevel å få de svarene du vil gi.

Jeg har allerede blitt behandlet. Er det da noen vits i at jeg fyller ut spørreskjemaet?

bilbane test 2016 Ja, vi håper du vil fylle ut skjemaet uansett. Dine resultater vil kunne følges over tid dersom du velger å svare på spørreskjemaene i runde 2 og 3.

Jeg har fått en påminnelse, men har sendt inn spørreskjemaet.

servant til liten wc Da var ikke din deltakelse registrert da påminnelsen ble sendt ut, og du kan bare se bort fra den.

Det er andre årsaker enn prostatakreft til at jeg ikke føler meg bra. Hvorfor spør dere ikke om jeg har andre sykdommer?

wasserstrassen wo kann man übernachten Vi kobler opplysningene fra spørreskjemaet med opplysninger om deg som måtte finnes i Kreftregisteret, Norsk Pasientregister, Medisinsk fødselsregister, Reseptregisteret og Statistisk Sentralbyrå. Derfor er det en hel del relevante opplysninger vi ikke trenger å spørre deg om, og det blir mindre tidkrevende å fylle ut spørreskjemaet. 

Har jeg fått prostatakreft? Det har ikke legen min sagt noe om.

sanseinntrykk syn eller hørsel Invitasjonen du har mottatt, er ikke en beskjed om at du har fått kreft. Både friske menn, menn som har vært utredet for prostatasymptomer og menn som har fått påvist prostatakreft blir invitert til denne undersøkelsen. Dersom du likevel er i tvil, anbefaler vi at du kontakter legen din.