image

isolering av kjellervegg innvendig Pasientrapporterte resultater

Pasientrapporterte resultater blir stadig mer aktuelt som ledd i kvalitetsforbedringen i helsevesenet. Denne Movember-finansierte pilotstudie inviterer prostatakreftpasienter og kontroller til en spørreundersøkelse om menns helse.

Hvorfor pasientrapporterte resultater?

chicago hope nevro Mange som har blitt behandlet for kreft, får bivirkninger. Noen får bivirkninger som er så plagsomme, at de påvirker livskvaliteten.

miss sardegna 1957 merket stier i geiranger Målet med denne pilotstudien er å finne konkrete tiltak for å bedre livskvaliteten for prostatakreftpasienter.

dag in english Resultater vil publiseres i årsrapport fra Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft, samt på denne nettsiden. I tillegg publiseres artikler i faglige tidsskrift. Movember-stiftelsen finansierer studien, der helsetilstanden følges opp gjennom flere år. 

Invitasjon, deltakelse og samtykke

lysbrytning i konkav linse Alle menn som blir diagnostisert med prostatakreft i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2019 inviteres til å delta i en spørreundersøkelse. En kontrollgruppe bestående av menn som verken har, eller har hatt, prostatakreft inviteres også til å delta i undersøkelsen.

mest naturtro kunstig juletre Invitasjonen sendes elektronisk til de som har en digital postkasse, eller som papirskjema til de som ikke har en digital postkasse. Alle kan svare elektronisk, selv om de har mottatt invitasjonen som vanlig post. 

mary anne macleod Den første invitasjonen til å delta i spørreundersøkelsen, sendes ut innen to måneder etter prostatakreftdiagnosen. Invitasjon og spørreskjema til runde to og tre av spørreundersøkelsen sendes ut etter ett og tre år.

juleevangeliet for fjortiser top a z song Deltakelse i studien er frivillig. Samtykke til å delta i studien kan når som helst trekkes tilbake. Samtykket kan trekkes ved å gå inn påsidespeildeksel til suzuki grand vitara  fullrulle sport as, eller ved å sende et brev (postadresse nederst på siden). Tilbaketrekking av samtykke innebærer at alle opplysninger som er samlet inn i spørreundersøkelsen, blir slettet fra prosjektets database. Man vil heller ikke motta flere henvendelser om denne spørreundersøkelsen.

Hva spør vi om?

orissa border to kalyani distance Spørreskjemaet består av fire hoveddeler:

  1. Bakgrunn
  2. Generell helsetilstand
  3. Symptomer som kan være typiske for kreftpasienter
  4. Symptomer som i varierende grad oppstår hos menn som har, eller er behandlet for, prostatakreft

spill fra litor Hensikten med spørsmålene er å få et mest mulig helhetlig bilde av helsetilstanden til den enkelte deltaker. Studien inneholder både generelle, kreftspesifikke og prostatakreftspesifikke spørsmål for å kunne sammenligne resultater fra gruppen med prostatakreftpasienter med resultater både for andre kreftformer, andre sykdommer og kontrollgruppen.

Personvern

taskekrabbe fiske tromsø Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (ref.nr. 2015/1297/REK sør-øst C). Kreftregisteret er forskningsansvarlig institusjon og Tom Børge Johannesen er prosjektleder. Studien har godkjenning til og med 31.12.2022. Kun spesielt autoriserte medarbeidere, som er undergitt taushetsplikt og knyttet til prosjektet, kan finne tilbake til enkeltpersoner. Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner i resultatene av studien når disse publiseres. 

Utlevering av data til helseinstitusjoner

tilbakstille servicelampe mercedes c180 For deltakere som har fått påvist prostatakreft, innebærer deltakelse i spørreundersøkelsen at deltakerne samtidig samtykker i at opplysninger fra spørreskjemaet kan utleveres til helseinstitusjonen (sykehus/fastlegekontor o.l.) som følger opp pasienten. Noen helseinstitusjoner vil bruke opplysningene til å kvalitetssikre behandlingen pasientene får. Helseinstitusjoner som ber om å få utlevert opplysninger fra spørreskjemaet, kan bare bruke disse opplysningene til egne formål hvis de har nødvendig behandlingsgrunnlag (forhåndsgodkjenning fra REK, konsesjon fra Datatilsynet eller tilrådning fra et personvernombud).

gamle dukker til salgs  

frank lloyd wright buildings Sist oppdatert 20.06.2018.