ender svart og kvit Dekningsgrad og datakvalitet

Dekningsgrad og kompletthet

england sørvest skyst Alle pasienter med kreft i spiserør (ICD-10 C15) og magesekk (ICD-10 C16) i Norge skal være inkludert i registeret. Det er hovedsakelig pasienter med adenokarsinomer og plateepitelkarsinomer som er inkludert i registeret.

blood cell ppt haifinne antenne audi q5 2014 Et omfattende arbeid på datakvalitet i Kreftregisteret ble publisert i 2009kopke colheita 1966 porto matured in wood gutten den stripete pyjamasen [1]tyder på kryssord . baby kjøp tvedtsenteret Komplettheten i Kreftregisteret ble der evaluert og estimert til å være 99 % for alle krefttilfeller totalt. Dette innebærer at det er svært få tilfeller som ikke finnes i det hele tatt i Kreftregisteret. For årene 2001-2005 ble komplettheten for lungekreft og kreft i luftrør beregnet til 97 %. Metodene for innsamling av data er uendret, slik at komplettheten anslås å være tilsvarende god også i 2015. Kreftregisteret har likevel startet et arbeid med å studere kompletthet i registeret, men dette blir dessverre ikke ferdigstilt før publisering av årsrapportene for 2015


stock market tips sanga ke prakar dell adobe flash player [1] Larsen et al (2009): Data quality at the Cancer Registry of Norway: An overview of comparability, completeness, validity and timeliness. Europeans Journal of Cancer. Volume 45. May 2009.

Datakvalitet

handle technical configuration mdm Datakvaliteten i Kreftregisteret sikres på flere måter:

  • Opplysninger hentes inn fra flere uavhengige kilder.
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet.
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og i henhold til internasjonale kodeverk.
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger m.m.
  • Det gjøres analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene,og inkonsistensene rettes deretter.
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltastinger av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler.