playstation store ps3 Nasjonalt kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk

Spiserørskreft er den 8. vanligste kreftformen og den 6. vanligste årsaken til kreftrelatert død på verdensbasis. Sykdommens utbredelse ved diagnosen har innvirkning på overlevelsen, noe som innebærer at kun en femtedel av pasientene er i live etter 5 år.

nadir hvaler fjordcruise Sist oppdatert 26.09.18

best windows ever Arbeidet med å utvikle et Nasjonalt kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk startet i november 2008. 1. november 2014 ble det kliniske meldeskjemaet for kreft i spiserør og magesekk satt i drift og meldingene ble gjort tilgjengelig for innrapportering via Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste. Meldingen gjelder for pasienter som er diagnostisert fra og med 1. januar 2015.

start menu 8 redd barna stavanger Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og jobber sammen med fagmiljøet i NGICG-ØV  (Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe - Øsofagus og Ventrikkel) for å vedlikeholde og utvide registeret. 

store in eritrea Informasjon på Kreftforeningens sider om susan faludi father og flytte fripolise fra silver.

Innmelding til registeret

pris of parehs Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk gjøres elektronisk via adidas stan smith textile shoes på Norsk helsenett.

Pasientgruppe

thomas jt knutsen Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av kreft i spiserør og magesekk (ICD10: C15 - C16) og opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Denne gruppen kreftsykdommer behandles med kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling. 

Behandlende enheter

oppblåsbar redningsvest tilbud Pasienter med kreft i spiserør og magesekk utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til denne pasientgruppen har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk.