familien sand vebjørn øyvind kri Forskning med bruk av data fra Kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

gave kvinne 40 år Referansegruppen har to stipendiater med pågående PhD-prosjekter. 

target net worth  

rush online watch Forskningsprosjektet til Kjartan Stormark (Stavanger Universitetssykehus, Universitet i Bergen):

  • ”Coloncancer i Norge: Standarder, utfordringer og framtidige forbedringer.”
  • Prosjektet skal fokusere på tidlige resultater ved behandling av tykktarmskreft (30-dagers morbiditet og mortalitet) og langtidsresultater (overlevelse, metastaser og lokalt residiv).

konkurranseklausuler i arbeidsforhold  

heisenberg breaking bad Forskningsprosjektet til Linn Merete Åsli (Kreftregisteret, Oslo Universitetssykehus):

  • “Økt bruk av preoperativ strålebehandling for endetarmskreft i Norge og betydning for lokale residiv, fjernmetastaser og overlevelse.”
  • Prosjektet har som mål å undersøke om kvalitetsforbedringen av planlagt strålebehandling og økningen av gitt (kjemoterapi) strålebehandling har påvirket behandlingsresultatene for relativ overlevelse, insidens av fjernmetastaser og lokalt tilbakefall for primær endetarmskreft.

dance full form  

vedtatte planer og rapporter ssb Forskningsprosjektet til Liv Marit Dørum

  • Prosjektet har som mål å undersøke om datakvalitet i Rectumcancerregisteret er velegnet til vitenskaplige undersøkelser. Man vil undersøke dette ved å analysere kompletthet, validitet og komparabilitet.

livet perler på en snor dikt  

dinah jane hansen instagram Artikkelen til K. Stormark et.al

  • “Nationwide implementation of laparoscopic surgery for colon cancer: short-term outcomes and long-term survival in a population-based cohort.

stipend internship paid in germany omelett i ovnsform

nyheter byfesten mosjøen Artikkelen viser kortsiktige og langsiktige resultater av laparoskopisk og åpen kirurgi for behandling av tykktarmskreft.