fellesprosjektet ringeriksbanen og e16 Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Tykk- og endetarmskreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge når man ser på begge kjønn samlet, og årlig diagnostiseres rundt 4000 nye pasienter med denne kreftformen.

fastlegeordningen ledige leger Sist oppdatert 13.11.18

alkohol blant ungdom Forekomsten av tykk- og endetarmskreft har fordoblet seg de siste 50 årene for både kvinner og menn. Imidlertid har antall som overlever eller som lever lenger med både tykk- og endetarmskreft, økt de siste tiårene.

momondo hotels nice Tykk- og endetarmskreftregisteret skal bidra med å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis pasientene. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløpet, samt behandlingseffekter.

analfabeten som kunne regne anmeldelse Kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft har eksistert siden 2007 da Rectumcancerregisteret (register for endetarmskreft som ble startet opp i 1993) ble utvidet til å inneholde tykktarmskreft. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig. Norsk Gastro-Intestinal Cancergruppe Colorectal (NGICG-CR) er referansegruppe for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

jose james oslo thunderbolt 2 ekstern harddisk

arbeidsbiler med firehjulstrekk folkes kommentarer om utøyaproblem mms nokia 3310

live score ipl 2018  

Innmelding til registeret

honda vf 700 starter relay Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft gjøres elektronisk via flytte dag fri på Norsk helsenett.

helgeturer i fjellet  

Pasientgruppe

amanda redman actor Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av tykk- og endetarmskreft (ICD10: C18 - C20) og opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Denne gruppen kreftsykdommer behandles med først og fremst med kirurgi, men også med kjemoterapi og strålebehandling. 

egentrening oppgave og svar  

Behandlende enheter

mojitos drink oppskrift Pasienter med kreft i tykk- og endetarm utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til denne pasientgruppen har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer tykk- og endetarmskreftregisteret. 

weeping skies walkthrough