politi ledig stilling Dekningsgrad og datakvalitet i prostatakreftregisteret

Dekningsgrad og kompletthet

politibetjent 1 lønnstrinn Alle pasienter med prostatakreft i Norge skal være inkludert i registeret. Et omfattende arbeid på datakvalitet i Kreftregisteret ble publisert i 2009bank in china. Komplettheten i Kreftregisteret ble der evaluert og estimert til å være 99% for alle krefttilfeller totalt. Dette innebærer at det er svært få tilfeller som ikke finnes i det hele tatt i Kreftregisteret. Metodene for innsamling av data er uendret, slik at komplettheten anslås å være tilsvarende god også i 2015. Kreftregisteret har likevel startet et arbeid med å igjen studere kompletthet i registeret, men dette blir dessverre ikke ferdigstilt før publisering av årsrapportene for 2015.

ystemisk lupus erythematosus Den kliniske innrapporteringsgraden har gått ned siden oppstarten av Prostatakreftregisteret i 2004. For pasienter diagnostisert i 2004 mottok Kreftregisteret kliniske opplysninger for 97,9 % av prostatakrefttilfellene, mens det tilsvarende tallet for 2015 er 61 %. Prostatakreftregisteret må derfor rutinemessig purre etter manglende kliniske opplysninger. Økt innrapportering av kliniske opplysninger er høyt prioritert i prostatakreftregisterets arbeid fremover. I august 2014 arrangerte Kreftregisteret kurs for innrapportører av prostatakreft. I mars 2015 ble det sendt ut brev til private aktører med mange prostatakreftpasienter og lav innrapportering med tilbud om innføring i klinisk innrapportering via KREMT, men per august 2016 har ingen svart på dette tilbudet.

ikke gnist på plugg mariner Til tross for varierende innrapportering av kliniske opplysninger er det viktig å gi ut resultater fra registeret for å vise hva et kvalitetsregister for prostatakreft kan dokumentere. De sykehusene som har en høy innrapportering av kliniske opplysninger har et godt grunnlag i resultatene for å vurdere egne rutiner og eventuelle behov for forbedringer.

bibelsteder om lovsang i bibelen Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i årsrapporten (se Resultater).


hessen viktigste reaksjon missouri star quilt company Larsen et al (2009): Data quality at the Cancer Registry of Norway: An overview of comparability, completeness, validity and timeliness. Europeans Journal of Cancer. Volume 45. May 2009.

palmasol puerto rico  

Datakvalitet

trematerialer priser 148x48 Datakvaliteten i Kreftregisteret sikres på flere måter:

  • Opplysninger rapporteres inn fra flere uavhengige kilder.
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet.
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og i henhold til internasjonale kodeverk.
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger m.m.
  • Det gjøres analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene som deretter rettes.
  • I tillegg gir for eksempel datauttrekk til forskere mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltastinger av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler.   

la la land watch online