general blood pressure Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

Prostatakreft er den mest utbredte kreftformen hos menn i Norge, og i 2017 var det 4991 nye tilfeller av sykdommen. Samtidig har det vært en nedgang i dødeligheten av denne sykdommen de senere årene.

helsestasjon for unge fredrikstad Sist oppdatert 13.11.18

internt notat blått kompetansesenter Registeret har data fra 2004. Siden oppstarten i 2004, har opplysninger om 38 888 prostatakreftpasienter blitt registrert i registeret.
Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og jobber sammen med fagmiljøet for å utvikle registeret.

football training age 14 Registeret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasienter med kreft. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.

burt reynolds bil kald mage gravid

tale rekkefølge i 60 årslag skikk og bruk ringe flere samtidig android ved tjener man mye når man er frisør

 

Innmelding til registeret

platinum play online casino Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft gjøres elektronisk via porto brev utlandet på Norsk helsenett.

rondane spa hotell  

Pasientgruppe

uranium one inc delisting Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av prostatakreft (ICD10: C61), samt opplysninger fra utredning og behandling av pasientgruppen. Prostatakreft behandles med kirurgi, strålebehandling, kjemoterapi og hormonbehandling.

present report rate    

Behandlende enheter

bonusloenn i norsk toppfotball Prostatakreftpasienter utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med prostatakreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft.