gary goyal houston Resultater fra register for lymfoide maligniteter