hvordan vise frem plakater i en butikk Dekningsgrad og datakvalitet for register for lymfoide maligniteter

Dekningsgrad og kompletthet

eng to marathi Alle pasienter med lymfekreft, lymfoide leukemier eller myelomatose i Norge skal være inkludert i registeret.

network statement 2018 Komplettheten i Kreftregisteret for utvalgte kreftformer er estimert for perioden 2012-2016 ved hjelp av en capture-recapture metode[1]. Capture-recapture metoden sammenligner antall tilfeller registrert ved hjelp av ulike meldingstyper. I denne analysen bruker man kliniske meldinger, patologimeldinger og dødsattester. Når man har funnet hvor mange tilfeller som er registrert med klinisk melding, patologi og/eller dødsattest, kan man ved hjelp av en matematisk formel estimere komplettheten i registeret. Dekningsgraden for lymfoide maligniteter er beregnet til 97,35 %.hvilken dag er halloween ekte sensk poro F Bray og DM Parkin. Evaluation of data quality in the cancer registry: principles and methods. Part I: comparability, validity and timeliness. European Journal of Cancer. Volume 40. 2004

beginners flute book  

Datakvalitet

crank brothers titan Kvalitetssikring av data gjøres som en integrert del av kode- og registreringsprosessen. I tillegg bidrar følgende eksempler med å sikre datakvaliteten i Kreftregisteret:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til   Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler

flytte sim kort til ny mobil