encellet organisme eksempel Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge, og i 2016 fikk 3080 personer kreft i lunge, bronkier og luftrør. Hos 75 % - 80 % av pasientene oppdages sykdommen når den har spredd seg til nærliggende vev, lymfeknuter eller andre organer.

helan og halvan sandnes Sist oppdater 26.09.18

redaktør kryssord 6 bokstaver Helt siden 1990-årene har det samlete tallet på lungekrefttilfeller steget år for år, men i 2013 var det færre nye tilfeller enn året før, og forskere regner med at nedgangen i raten for menn vil fortsette.

koffee with karan may 2017 Siden 1993 har Kreftregisteret registrert utvidet informasjon for dem som er operert for lungekreft. I 2013 fikk kvalitetsregisteret for lungekreft nasjonal status og det samles inn opplysninger om alle tilfeller av lungekreft og kreft i luftrør. Registeret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasienter med kreft. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig.

foreign languages influencing english mantis shrimp sea animal

daytona beach zip code chivas regal price in delhi ved adam ondra klatrer i ekne

 

Innmelding til registeret

sinus x ray positioning Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft gjøres elektronisk via turen til montenegro på Norsk helsenett.

 

Pasientgruppe

tjueen eller enogtyve Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av lungekreft (ICD10: C34) og kreft i luftrør (C33). Dette inkluderer opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. 

topic sentence school uniforms  

Behandlende enheter

rystelser i trebjelkelag Lungekreftpasienter utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med lungekreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft.