etternavnet til kong harald Kvalitetsmål for gynekologisk kreftregister

Registerets spesifikke kvalitetsmål

intet på latin Det er valgt ut syv kvalitetsmål for registeret. Disse er:

  • potetsuppe med purre og bacon Andel av eggstokk-, eggleder og bukhinnekreftpasientene som blir operert. Målverdi: minimum 80% av alle pasienter.

  • bella kannada in english Andel av de opererte pasientene som blir operert på et regionssykehus. Målverdi: minimum 80% av de opererte pasienter.

  • sentralstasjonen fysioterapi oslo Andel av de opererte uten resttumor etter kirurgi. Målverdi: minimum 65% av opererte pasientene i FIGO stadium ll-lV.

  • sjebnen av alf prøysen Postoperativ mortalitet etter 60 dager. Målverdi: maksimum 5% av alle opererte pasienter.

  • geografi quiz kart Totalmortalitet ett år etter diagnose. Målverdi: maksimum 15% av alle pasienter.

  • carl andersen lunde Bruk av CT/røntgen thorax i utredningen. Målverdi: minimum 90% av alle pasienter.

  • length sql server Klinisk dekningsgrad for kirurgi. Målverdi: minimum 80% dekningsgrad på klinisk innmelding av kirurgi.

faubourg montreal hotel Kvalitetsmålene er nye av året og er i stor grad basert på nasjonale og europeiske anbefalinger/ retningslinjer. Målene vil evalueres etter utgivelsen av årets rapport.

Kvalitetsforbedringer

hvordan tungekysser man pengegave bryllup utlandet I 2005 ble kirurgi ved eggstokkreft sentralisert i Norge blant annet basert på data fra forløperen til GKR, OVANOR-registeret. I en studie av pasienter med avansert eggstokkreft så man at pasienter operert ved regionsykehus hadde bedre korttidsoverlevelse sammenlignet med pasienter operert ved lokalsykehus (6). I en senere publikasjon er det vist at overlevelsen fortsatt er høyere etter åtte års observasjon (7). Disse resultatene var en viktig årsak til at kirurgi av eggstokkreft er sentralisert til få sentra. Resultatene fra 2015 viser at regionssykehusene utførte 78% av operasjonene på landsbasis. Dette viser at sentraliseringen gjennomføres. At en del fortsatt opereres ved lokalsykehus kan ha ulike årsaker som for eksempel behov for akutt operasjon eller at pasientene er operert med mistanke om godartet sykdom.