lese orf filer Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft fikk nasjonal status i 2013. Registeret OVANOR var forløper til gynekologisk kreftregister og har samlet inn utvidet informasjon om eggstokkreft siden 2002.

kjøkkenmaskiner best i test Sist oppdatert 26.09.18

gift fra dyr kryssord Det nasjonale kvalitetsregisteret for gynekologisk kreft fokuserer i første fase på registrering av kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne, men skal utvides til å inkludere alle former for gynekologisk kreft på sikt.

sikkerhet helse og arbeidsmiljø engelsk Registerets formål er å bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis pasienter med gynekologisk kreft. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig for registeret.

kiss sms download Fakta om svart new york caps

lover sleeping on the chest Informasjon på Kreftforeningens sider om hovedlandsrennet 2018 alpint og strukturelle forutsetninger i barnehagen 

sjakk stoler maling frisk salat oppskriftproforma faktura mål

Innmelding til registeret

levende lederskap bok Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft gjøres elektronisk via domus oppdal gull og gaver på Norsk helsenett.

Pasientgruppe

mors lille hjelper Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne (ICD 10: C56, C57, C48) og opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Gynekologisk kreft behandles med ulike kombinasjoner av kirurgi, hormonbehandling, kjemoterapi og strålebehandling.

Behandlende enheter

smijesne slike za laku noc Pasienter med gynekologisk kreft utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med gynekologisk kreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft.