boliger til salgs i florida Brystkreftregisterets referansegruppe

Leder av referansegruppen

side fringe hair Bjørn Naume, onkolog/professor, Oslo Universitetssykehus

tale of tales sommer luft i vinterdekk  

Medlemmer av referansegruppen for brystkreftregisteret

Helse Sør-Øst:

struve geodetic arc Bjørn Naume, onkolog, Oslo universitetssykehus 
Ellen Schlichting, kirurg, Oslo universitetssykehus 
Helle Skjerven, kirurg, Vestre Viken Drammen sykehus
Hilde Bjørndal, radiolog, Vestre Viken Drammen sykehus
Jon Lømo, patolog, Oslo Universitetssykehus
Kristin Reinertsen, onkolog, Oslo universitetssykehus

Helse Vest:

christine spiten atlanteren over Hans Petter Eikesdal, onkolog, Haukeland universitetssykehus
Turid Aas, kirurg, Haukeland universitetssykehus 
Lars A. Akslen, patolog, Haukeland universitetssykehus 
Bodil Styr, radiolog, Stavanger universitetssykehus

Helse Midt:

ingen retur aftenposten Steinar Lundgren, onkolog, St. Olav Hospital 
Heidi Østbyhaug Sæther, kirurg, St. Olav Hospital
Marianne Brekke, patolog, St. Olav Hospital 
Solveig Roth Hoff, radiolog, Helse Møre og Romsdal

Helse Nord:

tvinnereim henrik holm Astrid Dalhaug, onkolog, Nordlandssykehuset Bodø 
Marit H. Hansen, kirurg, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Elin Mortensen, patolog, gary numan anmeldelse Universitetssykehuset Nord-Norge
Heinrich Backmann, radiolog, hokus pokus as Nordlandssykehuset Bodø 

Kreftregisteret:

karbonadesmoerbroed med speilegg Kjersti Østby, rådgiver, kvalitetsregisteransvarlig
Jan Nygård, leder Registerinformatikkavdelingen
Solveig Hofvind, leder av Mammografiprogrammet

privat ultralyd porsgrunn  

Arbeidsutvalg

  • Bjørn Naume
  • Ellen Schlichting
  • Hilde Bjørndal
  • Lars Akslen
  • Jan Nygård
  • Solveig Hofvind
  • Kjersti Østby

frisering av underliv  

smith & williamsson london