spille mp3 bmw e70 Brystkreftregisterets referansegruppe

Leder av referansegruppen

beltestol best i test 2016 Bjørn Naume, onkolog/professor, Oslo Universitetssykehus

sommer luft i vinterdekk side fringe hair  

Medlemmer av referansegruppen for brystkreftregisteret

Helse Sør-Øst:

tale of tales Bjørn Naume, onkolog, Oslo universitetssykehus 
Ellen Schlichting, kirurg, Oslo universitetssykehus 
Helle Skjerven, kirurg, Vestre Viken Drammen sykehus
Hilde Bjørndal, radiolog, Vestre Viken Drammen sykehus
Jon Lømo, patolog, Oslo Universitetssykehus
Kristin Reinertsen, onkolog, Oslo universitetssykehus

Helse Vest:

struve geodetic arc Hans Petter Eikesdal, onkolog, Haukeland universitetssykehus
Turid Aas, kirurg, Haukeland universitetssykehus 
Lars A. Akslen, patolog, Haukeland universitetssykehus 
Bodil Styr, radiolog, Stavanger universitetssykehus

Helse Midt:

christine spiten atlanteren over Steinar Lundgren, onkolog, St. Olav Hospital 
Heidi Østbyhaug Sæther, kirurg, St. Olav Hospital
Marianne Brekke, patolog, St. Olav Hospital 
Solveig Roth Hoff, radiolog, Helse Møre og Romsdal

Helse Nord:

hokus pokus as Astrid Dalhaug, onkolog, Nordlandssykehuset Bodø 
Marit H. Hansen, kirurg, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Elin Mortensen, patolog, ingen retur aftenposten Universitetssykehuset Nord-Norge
Heinrich Backmann, radiolog, gary numan anmeldelse Nordlandssykehuset Bodø 

Kreftregisteret:

tvinnereim henrik holm Kjersti Østby, rådgiver, kvalitetsregisteransvarlig
Jan Nygård, leder Registerinformatikkavdelingen
Solveig Hofvind, leder av Mammografiprogrammet

karbonadesmoerbroed med speilegg  

Arbeidsutvalg

  • Bjørn Naume
  • Ellen Schlichting
  • Hilde Bjørndal
  • Lars Akslen
  • Jan Nygård
  • Solveig Hofvind
  • Kjersti Østby

privat ultralyd porsgrunn  

frisering av underliv