captain america civil war 123movies Dekningsgrad og datakvalitet for brystkreftregisteret

Dekningsgrad og kompletthet

doolin cliff walk Alle kvinner med brystkreft i Norge skal være inkludert i registeret.

jenteloepet bodø 1994 Dekningsgraden for pasienter diagnostisert med brystkreft i 2012-2016 er beregnet til 99,9 %. For alle kreftformer samlet er dekningsgraden i samme periode 97,4 %. Dekningsgraden vil bli beregnet hvert annet år.

sikkert og visst Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i årsrapporten (brukes i lakk).

Datakvalitet

baby nice meme Datakvaliteten i Kreftregisteret sikres på flere måter:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger 
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer 
  • reftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler  

sleep tracking apps  


ikke mva på mat