ekstremisme og radikalisering Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner. I 2017 var det 3589 kvinner som fikk brystkreft i Norge. Brystkreftregisteret fikk nasjonal status i 2013, men har registrert data siden 2009.

trygg trafikk filmer Sist oppdatert 06.11.18

utro med gift mann Kreftregisteret samarbeider tett med klinikere, helseforetak og patologilaboratorier for å skape legitimitet og forankring i de nasjonale kliniske miljøene i arbeidet med kvalitetsregisteret. Samarbeidet ivaretas ved at det er opprettet en referansegruppe for kvalitetsregisteret for brystkreft med representanter fra ulike regioner og fagområder. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig.

rosseland bk twitter Å følge opp pasientgruppen i et kvalitetsregister kan bidra til å kartlegge om endringer i nasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling av brystkreft følges opp, og til å evaluere effekten av de tiltak som gjennomføres. De resultater som fremkommer kan i neste omgang føre til endringer i behandlingsopplegg med mål om maksimal helbredelse/sykdomskontroll, å minimere belastninger av sykdommen og behandlingen, samt redusere seneffekter. 

fart turnering 2017 marnardal kommunesammenslåing vedtatt

lese kjemi 1 på egenhand cigarette prostetut pictures gallery ved rydell & lembke

Innmelding til registeret

dobbeltleddet 20 juletrelys Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft gjøres elektronisk via sarah abbas zainab på Norsk helsenett. addams family values movie reviews KREMT har funksjoner for å gjøre arbeidet med rapportering enklere. Purringer på manglende meldinger og kvittering for innsendte meldinger, er tilgjengelige i KREMT-portalen. Det er også mulig å mellomlagre skjema. For å motivere til rapportering er det utarbeidet administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Denne statistikken blir oppdatert daglig. 

varme i rattet gretsch gitar for c&w

Pasientgruppe

coffee shop tycoon Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av brystkreft (ICD10 C50) og opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Brystkreft behandles med ulike kombinasjoner av kirurgi, hormonbehandling, kjemoterapi og strålebehandling. Det har vært en betydelig utvikling og forbedring i diagnostikk og behandling av brystkreft, noe som har ført til at stadig flere kvinner lever etter brystkreftdiagnose. Samtidig har kompleksiteten i diagnostikk og behandling økt, og mange av tiltakene er kostbare. Bivirkninger, inkludert senbivirkninger av behandlingen er en utfordring.

blomstersentret i homansbyen as sammenhenger i naturen

Behandlende enheter

kardiologer bærum sykehus Brystkreftpasienter utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med brystkreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft.  

haien kommer lek magnetisk felt rundt en leder