slik øker du forbrenningen Kvalitetsmål for barnekreftregisteret

eggehoene fra egersund Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft skal bidra med å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasientene. Helsehjelpen pasientene mottar, bør følge anbefalingene i shawarma kairo stavanger.

david george bowles For referansegruppen og fagmiljøet er det viktig at barn som får en kreftdiagnose får det samme tilbudet uansett hvor de bor. Det er også et mål for referansegruppen at overlevelsen for barn med en kreftdiagnose i Norge skal fortsette å være blant de høyeste i verden. 5-, 10- og 25-års overlevelse er i årsrapporten vist for ulike diagnosegrupper. Referansegruppen vil jobbe for å få inn informasjon om seneffekter i registeret slik at de også kan sette mål om at den behandlingen som gis til barna ikke gir uønskede effekter på lang sikt. For å kunne følge opp fagmiljøets mål, må Kreftregisteret og referansegruppen jobbe sammen for å gjøre Barnekreftregisteret til et komplett og validert register for diagnose, behandling, oppfølging og resultat for alle norske barnekreftpasienter.

Kvalitetsmål

ulike former for vold Referansegruppen har i år satt følgende kvalitetsmål for barnekreft:

hvilepuls 65 år • Dekningsgrad (foreløpig separat for barn 0–14 år og ungdom 15–17 år): 98 %

bestille nytt mc skilt • Rapporteringsgrad utredningsmelding: 80 %

missjonen på p4 podcast • Rapporteringsgrad behandlingsmelding: 80 %

gabor rolling soft sensitive • Fem års overlevelse for all barnekreft samlet: 80 %

teton sports outfitter xxl pris • Inklusjon i GCP-kontrollerte behandlings-/forskningsprotokoller: 40 %

Kvalitetsforbedringer

kong ferdinand og dronning isabella walter dean myers love that boy Barnekreftregisteret har få pasienter i registeret og en del resultater må tolkes med stor forsiktighet da de som oftest ikke viser signifikante forskjeller. Eksempelvis er det vanskelig å kunne påvise om forskjeller i behandlingsresultater over tid (forbedrede eller dårligere resultater) er reelle eller skyldes tilfeldige svingninger på grunn av små tall. Av samme grunn vil det også ofte være vanskelig å vise at igangsatte endringer eller tiltak fører til en forbedring av resultatene. Allikevel bidrar data fra Barnekreftregisteret i høyeste grad til at mulige problemområder identifiseres og tiltak igangsettes.

chicago to niagara falls by car bestselgende bøker 2016 Eksempler er resultater i hjernesvulstbehandlingen, hvor det tilsynelatende eksisterer regionale forskjeller, og som muligens kan virke lavere enn det man ser internasjonalt forøvrig. Med utgangspunkt i slike forskjeller er vi i gang med å gå gjennom datamaterialet og eventuelle regionale forskjeller i utredning og behandling. Andre eksempler er manglende trend til forbedrede resultater for nyre-, lever- og beinsvulster. Også her er vi i gang med prosjekter for å evaluere disse dataene med henblikk på mulig økt innsats for disse kreftformene.

janta engineering nagpur Det jobbes aktivt med å styrke ressurssituasjonen for å etterkomme lovpålagt registrering. En høyere andel komplette meldinger vil styrke registerets analyser slik at de kan brukes til klinisk forbedringsarbeid.