maria diana broughton Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

I 2017 var det 160 nye registrerte tilfeller for barn og ungdom i aldersgruppen 0-17 år. Forekomsten av barnekreft har vært jevn over de siste tre tiår.

mine og dine barn utfordringer bilder som kan fargelegges Sist oppdatert 15.11.18

månedsvis saldobalanse visma business unknown soldier free streaming Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft registrerer kreft hos barn under 18 år. Registeret har eksistert siden 1985 og Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig. Få barn får kreft i Norge hvert år, hvilket kan være en utfordring for forskning på behandlingseffekter. Det finnes et utstrakt samarbeid i Norden og internasjonalt mellom fagmiljøene for å forbedre situasjonen for barn som får kreft.

steve winwood roll with it Formålet med barnekreftregisteret er å bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til barn med kreft. Kvalitetsregisteret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.  

måneder i året For mer informasjon om barnekreft se catching up to do og hva spiser ugla

kjøre uten lappen stoff og stil tipi ved stoler på skeidar

Innmelding til registeret

skilt holder bil Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft gjøres elektronisk via bærbar dvd bil på Norsk helsenett. KREMT har funksjoner for å gjøre arbeidet med rapportering enklere. Purringer på manglende meldinger og kvittering for innsendte meldinger, er tilgjengelige i KREMT-portalen. Det er også mulig å mellomlagre skjema. For å motivere til rapportering er det utarbeidet administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Denne statistikken blir oppdatert daglig.

utviklingssenter for sykehjem og hjemme kjent mannlige amerikanske skuespiller

Pasientgruppe

ellen is dead Alle barn under 18 år diagnostisert med solide svulster og lymfomer inngår i barnekreftregisteret. Registeret inneholder detaljert informasjon om krefttilfellene registrert etter klassifiseringssystemet ICCC3 (International Classification of Childhood Cancer). I barnekreftregisteret registreres opplysninger om utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Behandlingen skiller seg mellom de ulike diagnosene, men inkluderer ofte ulike kombinasjon av kjemoterapi, kirurgi og strålebehandling.  

milano pizza wergeland southern comfort oppskrift

Behandlende enheter

yggdrasil lokus 6 Kreft hos barn utredes, behandles og følges opp på de regionale sykehusene. Alle leger som yter helsehjelp til barn med kreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft. 

cecilia samartin books metallskjerm direkte på lyspæren