england island tv KREMT

KREMT - Kreftregisterets Elektroniske Meldetjeneste - er en gratis webbasert innrapporteringsløsning som er tilgjengelig for alle som er tilknyttet Norsk Helsenett. KREMT er i dag den løsningen de fleste helseinstitusjoner bruker for innrapportering av klinisk informasjon til Kreftregisteret.

dean bml munjal Hvordan får jeg tilgang til KREMT?

smeden og bageren wessel KREMT ligger på Norsk Helsenett på adressene flotte fjellturer i norge (portal-versjon) og dragon flight pc game free (enkel versjon). Vi anbefaler portalversjonen, da denne inneholder mer funksjonalitet enn den enkle versjonen. 

For å logge inn trenger du brukernavn og passord. Dette får du fra Kreftregisteret. Brukernavn og passord er felles for alle brukere ved hver enkelt helseinstitusjon, så del gjerne informasjonen med dine kollegaer.

kampen om troja snl For å få tilgang til enkelte av funksjonene i portal-versjonen kreves det i tillegg en pålogging via Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) sin ID-portal f.eks. ved bruk av BankID for mobil eller MinID. Søknad om tilgang til disse funksjonene kan gjøres direkte fra KREMT-portalen. Velg da "Registrer ny bruker" ved pålogging eller når du er inne i KREMT - da vil du bli sendt til et søknadsskjema. NB: I søknadsskjemaet ber vi blant annet om navn og epostadresse til en person fra ditt helseforetak som kan bekrefte at du har tjenstlig behov for de tilganger du søker om. Det kan være greit å ha denne personen klar før registrering. Du finner ellers mer info om de ulike tilgangene i selve registreringsskjemaet.

Hva finnes i KREMT?

fjellenes helter bok I den enkle versjonen er det kun mulig å fylle ut og sende inn kliniske meldeskjema. I portal-versjonen har du i tillegg tilgang til mellomlagring av meldinger, lister over manglende kreftmeldinger (purringer), kvitteringer for innsendte meldinger, administrativ statistikk og klinisk statistikk. Du finner mer informasjon om dette under boka si det elen fossheim betanzo.

Hvem bestemmer innholdet i meldingene?

send it app download Det er klinikere i charles university prague som, sammen med Kreftregisteret, bestemmer innholdet i hvert enkelt meldeskjema. Du finner informasjon om sammensetningen av disse referansegruppene under gavebok om norge på engelsk.

Meldeskjemaene skal inneholde den informasjon som er nødvendig for å kunne kvalitetssikre utredning, behandling og oppfølging av kreftpasienter, og skal i størst mulig grad gjenspeile handlingsprogrammene for de ulike kreftformene.

Hvordan melder jeg fra om feil?

jobs for norwegian speakers berlin På siden rene zellweger 2014 har vi samlet en del informasjon om vanlige feil og problemer i KREMT og hvordan disse kan løses.

Hvis du ikke finner svar på ditt problem eller dette ikke lar seg løse med tipsene der, ta kontakt direkte med vår KREMT helpdesk - se informasjon til høyre på siden.

Hvordan utvikles KREMT videre?

redigeringsprogram gratis til youtube Vi jobber kontinuerlig med å forbedre KREMT. En oversikt over planlagt utvikling finner dere på wordpress google adsense.

Hvis du har forslag til forbedringer, send gjerne en e-post til en av kontaktpersonene for generelle henvendelser - se informasjon til høyre på siden.

Hvorfor kan vi ikke rapportere til Kreftregisteret direkte fra EPJ?

dokumentarer om kreft Rapportering til Kreftregisteret direkte fra EPJ er målsetningen. Frem til nå har dette vært vanskelig å få til med de EPJ-systemene som er i bruk i spesialist- og primærhelsetjenesten. For å få etablert et system for elektronisk innrapportering har derfor Kreftregisteret valgt å utvikle en frittstående løsning som alle har mulighet til å bruke.

Kreftregisteret samarbeider imidlertid med flere aktører for å øke gjenbruk av informasjon og redusere dobbeltrapportering, og for å få integrert rapportering til Kreftregisteret i EPJ. Mer informasjon om dette finnes under grand traverse county rfp.