biologer for ulv Disputas Witold Szczesny

Kreftregisterets kollega Witold Szczesny disputerer 15. juni 2018 med sin avhandling "Survival after treatment for epithelial ovarian cancer in Norway. A population-based register study"

valentines day 2017 norge Publisert 23.05.2018

kjære brudepar dikt Overlevelse av første tilbakefall av eggstokkreft avhenger blant annet av hvor fullstendig operasjonen var ved førstegangsbehandling og om den var etterfulgt av kjemoterapi.

godspelkoret metodistkirken larvik Radikal fjerning av all synlig svulstvev lykkes i større grad ved universitetssykehusene.

forldrene til hvlen levde på land Hos radikalopererte pasienter fungerer kjemoterapi bedre og faren for utvikling
av resistens mot kjemoterapien blir dermed mindre, slik at denne kan gjentas ved tilbakefall.

annen på nynorsk For perioden 2002 – 2015 fant vi at total overlevelse og overlevelse til første tilbakefall var dobbelt så høy for pasienter operert ved universitetssykehus sammenlignet med dem som ble behandlet ved sentral/fylkessykehus.

skruer og bolter tommer Resultatene viser at beslutningen om sentralisering av eggstokkbehandling (gjennomført i Norge mellom 2005-2007) til fire regionsykehus (Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø) var en fordel for pasienter.

slakk line stativ Antall pasienter operert til ingen synlig resttumor har økt fra 30 prosent før- til 50 prosent etter sentraliseringen. Noen av de radikalt opererte pasientene kan opereres igjen ved det første tilbakefallet.

ventilasjonsrør 110mm arendal Dersom den andre operasjonen er like radikal, kan pasientens overlevelse dobles, sammenlignet med kvinner som behandles med kun kjemoterapi.

hvem planlegger vi for barn og ungdom Alle pasienter lar seg imidlertid ikke radikal-operere for annen gang på grunn av spredning av kreften til steder utilgjengelig for kreftgynekologer og kirurger.

hund lukter vondt Dersom det tar lengre tid enn tolv måneder før det første tilbakefallet og spredningen av kreft sett ved computertomografi er begrenset, øker sjansen for vellykket operasjon.

mamma er glad i deg Antallet annengangsopererte per år har vært stabilt
i studieperioden. Studien var mulig å gjennomføre takket være god kvalitet
på pasientdata ved førstegangsdiagnose ved Kreftregisteret. Innrapportering
av tilbakefall av eggstokkreft har derimot ikke vært tilfredsstillende og krevde mye arbeid med datainnsamling. Studien belyser behov for bedring av rapportering av tilbakefall.