gjør det selv blomsterkasse med monter Disputas Linn Merete Åsli

Cand.med. Linn Merete Åsli vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): "Radiotherapy in Norway. Utilization, access, and treatment outcome aspects"

åpne jpg bilde i windows 10 Lege og forsker Linn M. Åsli har vist at bruk av strålebehandling i Norge er for lav sammenlignet med beregnet medisinsk behov, til tross for godt dokumentert nytteeffekt og utbygging av stråleterapikapasiteten.

top flash games Bostedsfylke og ikke-medisinske faktorer som sosial status og om sykehuset har stråleterapisenter, har mye å si for om kreftpasienter får palliativ (lindrende/livsforlengende) strålebehandling.

uskikket til a være forelder Strålebehandling er en viktig del av både kurativ og palliativ kreftbehandling. Norsk Kreftplan (1997) anbefalte å fordoble stråleterapikapasiteten i Norge for å oppnå adekvat og lik tilgang til kreftbehandling.

Lindrende behandling

kaffeserviser porsgrunn 1890 I avhandlingen “Radiotherapy in Norway. Utilization, access, and treatment outcome aspects” har Åsli og medarbeidere studert utviklingen i andelen kreftpasienter som mottar strålebehandling (1997-2010) og hvilke faktorer som påvirker tilgang til palliativ strålebehandling, samt betydningen av strålebehandling før kirurgi hos pasienter operert for endetarmskreft med kurativ hensikt.

vanity fare band Bruken av strålebehandling i Norge økte betydelig etter at stråleterapikapasiteten økte, men utgjorde til tross for dette bare to tredeler av det beregnede optimale nivået.

pelle politibil på sporet tegnefilm Bostedsfylke hadde stor betydning for om ikke-kurable pasienter fikk palliativ strålebehandling. Faktorer som lav husholdningsinntekt, høy alder og mangel på stråleterapisenter ved diagnostiserende sykehus reduserte også sannsynligheten for palliativ strålebehandling.

Tarmkreft og strålebehandling

gafas q se abren Bruken av strålebehandling før kirurgisk fjerning av endetarmskreft har økt i tråd med norske behandlingsanbefalinger. Strålebehandling før kirurgi reduserte risiko for lokalt tilbakefall i endetarm og det var tendens til bedre overlevelse. Eldre pasienter hadde også god nytte av slik strålebehandling.

danika yarosh 2017 Resultatene fra avhandlingen tyder på at det er nødvendig med ytterligere tiltak for å sikre bedre og lik tilgang til strålebehandling for alle kreftpasienter i Norge.