grepa komfyr skifte pærer Cancer in Norway 2016

Kreftstatistikken for 2016 ble publisert 23. oktober 2017. Det samlede kreftbildet i Norge er publisert i rapporten Cancer in Norway 2016

modern hotels london Cancer in Norway 2016 foreligger nå i trykt utgave. Rapporten er gratis, og kan bestilles ved å sende e-post til fresca i fredrikstad

dance using ball Av de 32 827 registrerte tilfellene var det 17 763 (54 prosent) blant menn, og 15 064 tilfeller blant kvinner.

bruk og kast samfunn i norge Risikoen for å bli rammet av en eller annen kreftform øker med alderen, og 36 prosent av alle menn og 30 prosent av alle kvinner blir rammet av kreft innen fylte 75 år.

kinetic tape nakke Samlet for alle aldersgrupper er dette de vanligste kreftformene blant menn:

  • Prostatakreft
  • Lungekreft
  • Tykktarmskreft
  • Kreft i blære og urinveier

fryseskap med isbiter For kvinner er de vanligste kreftformene:

  • Brystkreft
  • Tykktarmskreft
  • Lungekreft
  • Føflekkreft

traktor huggeri nordland For all kreft samlet ligger ratene omlag på samme nivå som i 2015, med en økning på 1,2 prosent.

koopa troopa games rava eggless cake

jimmy pearson cricketer  

brian lagoni mindfulness Dataene og tabellene er hentet fra publikasjonen hanne nabintu herland respekt.

saker og ting as mo i rana