kopple kjølevifte rele Personvern og informasjonssikkerhet

I Norge registreres opplysninger om alle krefttilfeller, og Kreftregisteret har ansvar for å samle denne informasjonen. På disse sidene finner du informasjon om personvern og informasjonssikkerhet i Kreftregisteret.

booking service valdres Sist oppdatert: 24.09.2018

lysoemfintlig øyne bruk av solbriller Kreftregisterets personvernerklæring

walter the dog Denne personvernerklæringen forteller hvordan Kreftregisteret samler inn og bruker helseopplysninger.

assistenter brukt som lærervikar Kreftregisteret er en enhet under Oslo Universitetssykehus, og følger sykehusets personvernerklæring.

kontor lager sverige gabriellas sang lyrics and chords colonna palace roma

Behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret

Kreftregisterets innhold

good thoughts for life
Kreftregisteret er et lovbestemt helseregister som inneholder helseopplysninger om alle personer i Norge som har eller har hatt kreft.

navn som ikke er lov i norge Opplysningene blir samlet inn fra virksomheter (helseforetak/sykehus mfl.) som har meldeplikt til Kreftregisteret. Opplysningene i Kreftregisteret kan registreres uten samtykke, og på ubestemt tid.

flytider oslo trondheim I tillegg kan Kreftregisteret inneholde helseopplysninger om berørte slektninger til personer i Norge som dokumentert er disponert for eller har en arvelig kreftsykdom som kan gjøres til gjenstand for oppsøkende virksomhet, dersom den berørte slektningen, etter å ha fått informasjon om hvordan slike opplysninger behandles i Kreftregisteret, ikke motsetter seg det.

zellweger syndrome omim Kreftregisteret kan videre inneholde helseopplysninger om personer som har deltatt i undersøkelsesprogram for tidlig diagnose og kontroll for kreftsykdom. Ved negativt funn kan direkte personidentifiserende opplysninger registreres permanent med mindre den registrerte motsetter seg det.

start icon for windows 8 For personer som har motsatt seg slik registrering, kan direkte personidentifiserende opplysninger oppbevares midlertidig slik at opplysningene kan kvalitetssikres.

okidata ml 321 printer page skip error
kjerstin braathen wale

Behandlingsansvar og formål

fantaserer om en annen mann
Oslo universitetssykehus HF v/adm. dir. er hovedansvarlig for behandlingen av helseopplysningene. Kreftregisteret v/direktøren er delegert det daglige ansvaret for registrering og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret.

garden party mezzoforte Formålet med Kreftregisteret er å kartlegge kreftsykdommers utbredelse og endringer over tid, forskning for å fremme kvalitet på forebyggende tiltak og helsehjelp mot kreftsykdom, herunder følge opp enkeltpasienter og pasientgrupper.

scam video format Kreftregisteret gir også råd og veiledning om helsehjelp mot kreftsykdom, og råd og informasjon til forvaltningen og allmennheten om tiltak som kan forebygge kreftsykdom.

bukten og begge endene Foruten det som fremgår over, kan opplysningene brukes til styring, planlegging og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenesten og -forvaltningen, og til statistikk og forskning. I tillegg kan opplysningene brukes til styring, planlegging og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenesten og helse- og omsorgsforvaltningen, utarbeidelse av statistikk og til forskning.

blur game for pc
registrere enkeltmannsforetak brønnøysund

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

goldwing club norway
Kreftregisteret plikter å utlevere avidentifiserte opplysninger til forskning og andre uttrykkelige formål innenfor Kreftregisterets formål.

åpen butikk på søndag Kreftregisteret kan som hovedregel bare utlevere personidentifiserbare opplysninger etter konsesjon fra Datatilsynet eller forhåndsgodkjennelse fra Regional etisk komite (REK), og i samsvar med de alminnelige regler for taushetsplikt.

ryan reynolds youtube Det er bare relevante og nødvendige data som kan utleveres.

suflete tradate ep din 23 noiembrie florida bus sales

Rett til innsyn

smart chip card solutions Som registrert har du rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om deg i Kreftregisteret, og hvem som har fått utlevert personidentifiserbare helseopplysninger om deg.

thirty seconds to mars oslo Innsyn i helseopplysninger skal fortrinnsvis gis gjennom siste behandlende lege og helseinstitusjon. Eget søknadsskjema benyttes.

de forskjellige delene av et batteri true north india

Retting, sletting og sperring

husk tomato uses
Som registrert, kan du kreve at opplysninger som er uriktige, ufullstendige eller mangler lovlig grunnlag, rettes.

sonneblumen ol mit chili Du kan kreve at helseopplysninger som behandles i Kreftregisteret slettes eller sperres, dersom behandling av opplysningene føles sterkt belastende for deg som registrert, og det ikke finnes sterke allmenne hensyn som tilsier at opplysningene skal behandles.

Sikkerhetstiltak i Kreftregisteret

arterial blood sample
Omfattende tekniske og organisatoriske løsninger er etablert for å hindre at helseopplysninger misbrukes eller kommer på avveie.

dagens viking trekning Det er kun medarbeidere tilknyttet Kreftregisteret som har tilgang til helseopplysningene, og kun i den grad det er nødvendig for vedkommendes arbeid.

morgan le faye Fødselsnummer lagres kryptert.

typhoon doksuri affected area Innsynsbegjæringer og utleveringer av personidentifiserbare helseopplysninger krever tilgang til ukrypterte fødselsnummer. Kun et fåtall spesielt autoriserte ansatte kan behandle slike forespørsler.

kerry blue terrier norsk terrier  

Kontaktinformasjon

skoda elbil 2020
Henvendelser som gjelder innsyn, retting eller sletting sendes:

england på engelsk wikipedia kranvann eller kjoepevann Kreftregisteret
Postboks 5313 Majorstuen
0304 OSLO

katt fanger mus Merk konvolutten «arkivet»