skytefelt i norge Personvern og informasjonssikkerhet

I Norge registreres opplysninger om alle krefttilfeller, og Kreftregisteret har ansvar for å samle denne informasjonen. På disse sidene finner du informasjon om personvern og informasjonssikkerhet i Kreftregisteret.

assistenter brukt som lærervikar Sist oppdatert: 24.09.2018

kvikk lunsj lue Kreftregisterets personvernerklæring

colonna palace roma Denne personvernerklæringen forteller hvordan Kreftregisteret samler inn og bruker helseopplysninger.

gabriellas sang lyrics and chords Kreftregisteret er en enhet under Oslo Universitetssykehus, og følger sykehusets personvernerklæring.

flytider oslo trondheim navn som ikke er lov i norge good thoughts for life

Behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret

Kreftregisterets innhold

zellweger syndrome omim
Kreftregisteret er et lovbestemt helseregister som inneholder helseopplysninger om alle personer i Norge som har eller har hatt kreft.

start icon for windows 8 Opplysningene blir samlet inn fra virksomheter (helseforetak/sykehus mfl.) som har meldeplikt til Kreftregisteret. Opplysningene i Kreftregisteret kan registreres uten samtykke, og på ubestemt tid.

riksbank in india I tillegg kan Kreftregisteret inneholde helseopplysninger om berørte slektninger til personer i Norge som dokumentert er disponert for eller har en arvelig kreftsykdom som kan gjøres til gjenstand for oppsøkende virksomhet, dersom den berørte slektningen, etter å ha fått informasjon om hvordan slike opplysninger behandles i Kreftregisteret, ikke motsetter seg det.

kjerstin braathen wale Kreftregisteret kan videre inneholde helseopplysninger om personer som har deltatt i undersøkelsesprogram for tidlig diagnose og kontroll for kreftsykdom. Ved negativt funn kan direkte personidentifiserende opplysninger registreres permanent med mindre den registrerte motsetter seg det.

okidata ml 321 printer page skip error For personer som har motsatt seg slik registrering, kan direkte personidentifiserende opplysninger oppbevares midlertidig slik at opplysningene kan kvalitetssikres.

scam video format
garden party mezzoforte

Behandlingsansvar og formål

bukten og begge endene
Oslo universitetssykehus HF v/adm. dir. er hovedansvarlig for behandlingen av helseopplysningene. Kreftregisteret v/direktøren er delegert det daglige ansvaret for registrering og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret.

took it lightly Formålet med Kreftregisteret er å kartlegge kreftsykdommers utbredelse og endringer over tid, forskning for å fremme kvalitet på forebyggende tiltak og helsehjelp mot kreftsykdom, herunder følge opp enkeltpasienter og pasientgrupper.

registrere enkeltmannsforetak brønnøysund Kreftregisteret gir også råd og veiledning om helsehjelp mot kreftsykdom, og råd og informasjon til forvaltningen og allmennheten om tiltak som kan forebygge kreftsykdom.

blur game for pc Foruten det som fremgår over, kan opplysningene brukes til styring, planlegging og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenesten og -forvaltningen, og til statistikk og forskning. I tillegg kan opplysningene brukes til styring, planlegging og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenesten og helse- og omsorgsforvaltningen, utarbeidelse av statistikk og til forskning.

ryan reynolds youtube
åpen butikk på søndag

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

treningsprogram maraton nybegynner
Kreftregisteret plikter å utlevere avidentifiserte opplysninger til forskning og andre uttrykkelige formål innenfor Kreftregisterets formål.

florida bus sales Kreftregisteret kan som hovedregel bare utlevere personidentifiserbare opplysninger etter konsesjon fra Datatilsynet eller forhåndsgodkjennelse fra Regional etisk komite (REK), og i samsvar med de alminnelige regler for taushetsplikt.

suflete tradate ep din 23 noiembrie Det er bare relevante og nødvendige data som kan utleveres.

klovner i kamp langt å gå thirty seconds to mars oslo

Rett til innsyn

true north india Som registrert har du rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om deg i Kreftregisteret, og hvem som har fått utlevert personidentifiserbare helseopplysninger om deg.

de forskjellige delene av et batteri Innsyn i helseopplysninger skal fortrinnsvis gis gjennom siste behandlende lege og helseinstitusjon. Eget søknadsskjema benyttes.

arterial blood sample sonneblumen ol mit chili

Retting, sletting og sperring

dagens viking trekning
Som registrert, kan du kreve at opplysninger som er uriktige, ufullstendige eller mangler lovlig grunnlag, rettes.

morgan le faye Du kan kreve at helseopplysninger som behandles i Kreftregisteret slettes eller sperres, dersom behandling av opplysningene føles sterkt belastende for deg som registrert, og det ikke finnes sterke allmenne hensyn som tilsier at opplysningene skal behandles.

Sikkerhetstiltak i Kreftregisteret

typhoon doksuri affected area
Omfattende tekniske og organisatoriske løsninger er etablert for å hindre at helseopplysninger misbrukes eller kommer på avveie.

kerry blue terrier norsk terrier Det er kun medarbeidere tilknyttet Kreftregisteret som har tilgang til helseopplysningene, og kun i den grad det er nødvendig for vedkommendes arbeid.

skoda elbil 2020 Fødselsnummer lagres kryptert.

kranvann eller kjoepevann Innsynsbegjæringer og utleveringer av personidentifiserbare helseopplysninger krever tilgang til ukrypterte fødselsnummer. Kun et fåtall spesielt autoriserte ansatte kan behandle slike forespørsler.

england på engelsk wikipedia  

Kontaktinformasjon

katt fanger mus
Henvendelser som gjelder innsyn, retting eller sletting sendes:

songa encourage position liste steder stolpejakt Kreftregisteret
Postboks 5313 Majorstuen
0304 OSLO

laste ned word gratis Merk konvolutten «arkivet»