barbra ring ittno knussel Ikke mindre tarmkreft blant kvinner etter sigmoidoskopi

Tarmkreftscreening med såkalt sigmoidoskopi reduserer både forekomst og dødelighet av tarmkreft blant menn, men hos kvinner er det liten eller ingen effekt. Det viser en ny studie fra forskere ved Kreftregisteret og Universitetet i Oslo.

gary dessler hrm ppt Publisert; 24.04.2018

kjøtt i leirgryte Blant mennene i studien, var forekomsten av tarmkreft 34 prosent lavere blant de som ble screenet med én spesiell metode, såkalt sigmoidoskopi, sammenlignet med kontrollgruppen. Dødeligheten ble redusert med 37 prosent.

swaziland in india For kvinner kunne ikke forskerne finne noen effekt av denne screeningmetoden når de sammenlignet med gruppen som ikke ble screenet, og etter å ha fulgt opp deltakerne i studien i opp til 17 år.

tillykke med gutten - Vi har ikke noen fullgod forklaring på denne markante forskjellen mellom kjønnene, men det stemmer overens med tidligere funn fra i norske studier, sier Øyvind Holme, forsker ved Kreftregisteret, og leder av Tarmscreeningprogrammet.

hvordan greie en rubikskubbe med 4 klosser Han er førsteforfatter av studien, som nylig ble publisert i maersk oil norway as

Resultatene spriker

kia service sverige Selv om tidligere studier i Norge har vist tilsvarende kjønnsforskjeller, er resultater fra studier i andre land varierende. Noen bekrefter de norske resultatene, mens andre studier har vist like god effekt hos begge kjønn.

tattoo bak skyene er himmelen alltid blå - Dermed er effekten av denne screeningformen fortsatt uklar, og det er nok nødvendig med mer forskning for å kunne gi et helt klart svar på hvor godt egnet sigmoidoskopi er for kvinner, sier Holme.

printeren vil ikke kopiere I den norske studien ble 98 687 studiedeltakere valgt tilfeldig ut til enten screening med sigmoidoskopi, eller ikke noen screening. Deltakerne var mellom 50 og 64 år gamle, og kom fra Telemark eller Oslo. Undersøkelsen ble utført mellom 1999 og 2001.

Undersøkelse av halve tarmen

scan infotech private limited Prinsippet med screening er å undersøke mange symptomfrie og i utgangspunktet friske personer for å finne noen få syke.

null if in oracle Sigmoidoskopi er en kikkertundersøkelse av nedre del av tykktarmen, der legen kan se polypper, som kan være forstadier til kreft, eller kreft i et tidlig stadium, og fjerne de syke områdene i tarmen. Dette er en enklere undersøkelse enn koloskopi, der hele tykktarmen blir undersøkt.

opplæringsplan for lærlinger

stick war legendary Både i Storbritannia og i andre land er sigmoidoskopi brukt som screeningmetode. Også i den norske piloten forut for det nasjonalt screeningprogrammet har deltakere blitt plukket ut til enten en screeningtest med avføringsprøve eller til sigmoidoskopi.

Ikke sigmoidoskopi i det nasjonale programmet

forever fbo login Som leder av tarmscreeningprogrammet, legger Holme nå planene for en nasjonal utrulling, der alle 55-åringer skal få tilbud om å sjekke seg. I dag er personer i Østfold, Akershus og Buskerud i målgruppen for pilotprosjektet på tarmscreening.

angrepet i toeckfors ford global technologies I det nasjonale programmet blir ikke sigmoidoskopi en del av tilbudet.

stakk fra påkjørsel Standardtilbudet kommer til å være en avføringsprøve, men deltakere kan også velge om de vil være med i en studie der de kan bli plukket ut til koloskopi, kikkertundersøkelse av hele tykktarmen.

thomas dybdahl turne 2018 - Vi ønsker å sikre god og likeverdig screening for alle i målgruppen. Derfor er det så viktig at det nasjonale screeningprogrammet legges opp på en slik måte at vi kan sammenligne de forskjellige metodene, sier Holme.