commenting in a config file Livmorhalssjekk hjemme kan øke screening-deltakelsen

For kvinner som vegrer seg mot å gå til lege for livmorhalssjekk kan hjemmetest bli et alternativ. En ny studie fra Kreftregisteret viser lovende resultater, og at kvinnene i studien var fornøyde med å kunne sjekke seg hjemme i ro og mak.

ioniserende stråling teknisk bruk - I denne studien er det flere ting det har vært viktig å finne ut av. Det viktigste målet er at dekningen til livmorhalssjekk skal øke, slik at vi kan forebygge enda flere tilfeller av livmorhalskreft. I denne studien så vi at blant de som fikk tilbud om hjemmetest var det ti prosent flere som sjekket seg enn det var i kontrollgruppen, sier forsker Espen Enerly ved Kreftregisteret.

vinternatt i rondane analyse Ved siden av å undersøke om hjemmetesten førte til at flere sjekket seg, ville forskerne også finne ut om kvinnene rent praktisk greide å håndtere testen, og om testingen var forbundet med ubehag og smerte.

aquarium view hotel rhodos I tillegg til Enerly har Mari Nygård, Kristina Schee og Stefan Lönnberg i Kreftregisteret jobbet med studien. Forskerne har også samarbeidet med forskere fra København Universitetssykehus i Hvidovre.

lett oslo proff - Ingen av kvinnene leverte prøver som var uegnede for analyse, så det var vi veldig fornøyde med. De rapporterte heller ikke om at det var vondt, ubehagelig eller pinlig å utføre testen, så samlet tilsier disse resultatene at det kan være grunn til å vurdere hjemmetest som et alternativ for noen av kvinnene i Livmorhalsprogrammet, sier Enerly.

jeunesse en corps Til sammen var det 169 kvinner som forsøkte hjemmetesten. Av de som besvarte det vedlagte spørreskjemaet, svarte 100 prosent at de var helt eller delvis enige i at det var enkelt å utføre testen. 94 prosent oppga at det ikke var smertefullt å ta testen, og 86 prosent merket ikke noe til ubehag overhodet. 91 prosent mente at det å ta en test på denne måten ikke var pinlig eller flaut.

verden trenger alle typer hjerner film  

musikk oppgaver 7 trinn  

mortons nevrinom interdigitalt Enig

soupe de poisson provencale Delvis enig

raynauds syndrom amming Uenig

kjøkkenhåndkle lin bomull Vet ikke/ingen mening

aksjefond kurser odin Jeg synes det var enkelt å ta testen

fordrag om dm 88 %

online epost endre passord 12 %

kokosmakroner seige dagbladet 0%

virveldyr og virvelløse dyr 0%

engine power plant Jeg synes testen var ubehagelig

synergy free download 1%

siste nyheter om atea 12%

manchego ost vannmelon tapas 86%

daylight savings time usa 1%

rart navn på en fisk Jeg synes testen var smertefull

godterier på nett 1%

nordisk interiør stil farger 3%

tale irene grandetroe 94%

brønnen på sverresborg 2%

kropp som tema i barnehagen Jeg synes det var pinlig å ta testen

venstre og hørye siden forskjell 1%

kadmium i mat 4%

general glenn mcmahon 91%

pilgrimstur i norge 4%

alaskan klee kai oppdrett i bergen  

grenseforordningen artikkel 8 Forskerne testet ut to forskjellige merker, og begge typene kom likt ut i vurderingene fra kvinnene.

alfonso ribeiro bilder swimsuit Testet kvinner som ellers ikke går til screening

george ruga important play and novel Opplegget i studien var å plukke ut kvinner som ikke har møtt opp hos lege for å ta celleprøve etter at de har fått en påminnelse i posten om det. I Livmorhalsprogrammet i dag får kvinner som ikke møter opp en ny påminnelse i posten, mens kvinnene i denne studien i stedet for påminnelse nummer to fikk tilsendt utstyr for å ta testen hjemme, sammen med et fortsatt tilbud om å bestille time hos lege.

forurenset grunn kart De som ønsket å delta, tok selv en prøve fra livmorhalsen, og sendte den inn for videre analyse. Prøven ble testet for Humant papilloma virus (HPV) – en virusgruppe som er en forutsetning for å utvikle livmorhalskreft. De som hadde funn av HPV ble fulgt opp videre, og deltakelsen i den videre oppfølgingen var høy.

will smith meme Kreftforeningen har finansiert dette forskningsprosjektet, som er gjort i samarbeid med forskere fra København Universitetssykehus, Hvidovre. Studien ble nylig publisert i det vitenskapelige magasinet PLOS ONE.

forskjell råd og kolonne -  Videre vil vi undersøke ressursbesparelser ved å tilby hjemmetest. Utfra det vi vet fra andre internasjonale studier, er hjemmetesting god økonomi, men nøyaktig hvor kostnadseffektivt det er her i landet gjenstår å se, sier Enerly.

slik brenner du fett raskt Vil vurdere testen som et tilbud i Livmorhalsprogrammet

kal tujhe apna s Leder for Livmorhalsprogrammet, Ameli Tropé, er glad for at forsøket med hjemmetest ble så vellykket.

sekundær profylakse etter hjerteinfarkt - Disse resultatene er veldig lovende. Vi tror hjemmetest kan være et veldig bra alternativ for de kvinner som ellers aldri kommer til screening, sier hun.

luksuriøs spotlampe tak Kreftregisteret har det administrative ansvaret for Livmorhalsprogrammet. Helsemyndighetene anbefaler at kvinner mellom 25 og 69 år screener seg hvert tredje år, og Livmorhalsprogrammet sender påminnelse om å sjekke seg til de som ikke har gjort det i løpet av de siste tre årene. Kvinnene må selv bestille time for å ta prøve hos legen sin.

advokat nina monsen Tropé ser nå på hvordan hjemmetest kan inkluderes som et tilbud i Livmorhalsprogrammet for kvinner som ellers ikke screener seg.

artige vitser for barn - Vi jobber videre med nye prosjekter for å få enda mer kunnskap om hvordan vi på best mulig måte kan legge til rette for at flere skal velge å screene seg, enten ved legebesøk eller hjemmetest

finanskrisen 2008 politisk svikt Hun understreker likevel at hjemmetest ikke er en aktuell erstatning for legebesøk for alle, men at det for noen kan være et godt alternativ.

skulls running wear - Det er viktig å beholde det velfungerende systemet vi har for kvinner som møter til screening som anbefalt. Selve legeundersøkelsen vil kunne avdekke helsemessige forhold som en hjemmetest alene ikke kan fange opp, så for de fleste er det legesjekk vi anbefaler, sier Tropé.

maria och jag chords Hvert år får rundt 300 kvinner livmorhalskreft, og denne kreftformen opptrer hyppigst i 30-årsalderen. Årlig dør rundt 70 kvinner av sykdommen. En vedvarende HPV-infeksjon er en forutsetning for å utvikle livmorhalskreft.