oppvasken etter får min jon hjørnevik Fikk pris for forebyggende medisin

Legeforeningens pris for forebyggende medisin gikk til forfatterne bak en artikkel om lungekreft og radon i Norge. Tom Kristian Grimsrud og Steinar Tretli, forskere ved Kreftregisteret har bidratt til artikkelen.

hvor lever minken Publisert 30.05.2018

felles lån samboere Legeforeningen delte ut en rekke priser til leger og forsker på den første dagen av årets landsstyremøte. 

samana marathi song Prisen for forebyggende medisin ble gitt til forfatterne av artikkelen Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger, publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 14-15/2017.

panther martin spinner Forfatterne Christina Søyland Hassfjell (førsteforfatter), Tom Kristian Grimsrud, William Standring og Steinar Tretli har lagt til grunn en europeisk dose-respons-modell og data for radonforekomst i norske boliger.

110 tilfeller kunne vært unngått

data driven marketing  

åpen brannstasjon bergen eiendomstransaksjoner i norge Med modellen har forskerne måtte muntlig eksamen gjort matematiske beregninger som viser at det hvert år kunne vært 110 færre tilfeller av lungekreft i Norge.

å slippe barnet ut i verden Forutsetningen for dette er at nordmenn konsekvent måtte fulgt opp anbefalingen fra Statens strålevern om radonreduserende til tak i alle boliger med radonnivå på 100 Bq/m3 eller høyere.

set crossword clue Radongass i boliger regnes som den nest viktigste risikofaktoren for lungekreft etter aktiv tobakksrøyking. 

viste fingeren dømt Forskerne konkluderer med at relativt enkle radonreduserende tiltak i boliger vil kunne redusere forekomsten av radonassosiert lungekreft med omkring 100 tilfeller per år.

investeringer i utlandet De påpeker også at radonreduserende tiltak gir langt høyere risikoreduksjon hos røykere og tidligere røykere enn hos aldrirøykere

stop past tense - Da de fleste tilfellene av radonassosiert lungekreft rammer røykere eller tidligere røykere, kan en reduksjon av radonkonsentrasjonen i boligen være et viktig risikoreduserende tiltak, især for personer som ikke klarer å slutte å røyke, skriver forfatterne i artikkelen. 

Prisdryss fra Legeforeningen

skru på touchpad hp Prisen for forebyggende medisin var én av en rekke priser som Legeforeningen delte ut i forbindelse med sitt landsstyremøte.

gjenopprette pc til fabrikkinnstillinger asus Andre priser som ble delt ut var Årets lederpris, som gikk til avdelingsleder Ying Chen, Avdeling for patologi ved Oslo Universitetssykehus, som i tildelingen beskrives som en uredd og tydelig leder.

galactic survival download free Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten gikk til det nyutviklede skåringssystemet Efficacy Safety Score (ESS) for postoperativ vurdering av pasienter.

ih 444 teknisk data norsk nadya khamitskaya er knøttliten