alenearbeid i barnevernsinstitusjon Toppmøte om mammografi i Oslo

Over 200 mammografieksperter fra inn- og utland samles i Oslo 31. januar. De skal diskutere om mammografi reduserer dødelighet av brystkreft eller fører til overdiagnostisering, unødig utredning og behandling av kvinner. Vi ønsker å få til en bred og konstruktiv debatt om hvorfor forskerne trekker så ulike konklusjoner i sine studier, sier forsker Solveig Hofvind i Kreftregisteret som er med på å arrangere konferansen.

Benefits and harms of mammographic screening - what are the disagreements?

music kids songs  

etikken i juridiske baksete i varebil Over 200 mammografieksperter fra inn- og utland samles i Oslo 31. januar. De skal diskutere om  mammografi reduserer dødelighet av brystkreft eller fører til overdiagnostisering, unødig utredning og behandling av kvinner. Vi ønsker  å få til en bred og konstruktiv debatt om hvorfor forskerne trekker så ulike konklusjoner i sine studier, sier forsker Solveig Hofvind i Kreftregisteret som er med på å arrangere konferansen.

sikkerhetsspoersmal til oppkjøring

Foredragsholdere og møtepresentasjoner (PDF)

duke online shopping india  

Hvorfor holder vi dette seminaret?

søndre buskerud politidistrikt twitter Det er høy temperatur i debatten som raser om screening mot brystkreft. De som støtter offentlig mammografi viser til at programmene fører til at sykdommen oppdages i et tidligere stadium, mer skånsom behandling og lavere dødelighet av sykdommen for de som deltar.  Kritikerne har svart med å hevde at mange av de svulstene som påvises i mammografiscreening ikke ville ha utviklet seg til livstruende sykdom i kvinnens levetid. De mener derfor er effekten av mammografiscreening snarere er at mange friske kvinner utsettes for unødvendig belastninger.

hvor alvorlig med barnevern Dette er bakteppet for at over 200 eksperter fra Norge og en rekke europeiske land hverandre setter hverandre i stevne i Oslo 31.1.2013. De skal oppsummere resultatene av forskning som er positiv eller kritisk til mammografiscreening og sette fokus på hvorfor forskerne er så uenige.

konsekvensene av den kalde krigen Valg av foredragsholderne avspeiler bredden i debatten. Kreftregisteret har satt sammen et program hvor kritikere og tilhengere får anledning til presentere sine forskningsmessige tilnærminger og resultater.  

pcer med dvd spiller - Vi ønsker at konferansen skal skape en bred og fordomsfri debatt om effekten av mammografiscreeningprogrammer som er etablert i Norge og i andre land, sier forsker Solveig Hofvind ved Kreftregisteret. Det er viktig for oss alle å forstå årsakene til at forskningsresultatene har slike ytterpunkter.

gullrushet i alaska Solveig Hofvind påpeker at det i denne debatten er veldig få forskere og fagfolk som tenker svart-hvitt. De fleste forskere på området ønsker ikke å bli betraktet som verken rene tilhengere eller kritikere av mammografi

hva ble eiendommen solgt for – De søker etter å komme så nær sannheten som mulig. Høyst sannsynlig ligger den et sted midt i mellom ytterpunktene som er blitt fremlagt så langt, tilføyer hun.

alex pettyfer girlfriend 2015 byen e bergen og laget e brann