bodin kirke bodø adresse Seminar: Benefits and harms of mammographic screening - what are the disagreements?

Mammografiprogrammet inviterer til fagseminar 31. januar 2013 på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. Målgruppe er ansatte i Mammografiprogrammet og ellers alle som har interesse for mammografiscreening. Merk at frist for påmelding allerede er 18. desember 2012

jason vs marvel zombies Mammografiprogrammet inviterer til fagseminar 31. januar 2013 på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. Målgruppen er ansatte i Mammografiprogrammet og ellers alle som har interesse for mammografiscreening. Merk at frist for påmelding allerede er 18. desember 2012

Tema: "Benefits and harms of mammographic screening - what are the disagreements?"

tankermann kurs horten Fagseminaret har hovedfokus på metodiske forskjeller og hvorfor forskere har kommet frem til ulike resultater i studier på mortalitet og overdiagnostikk innen mammografiscreening.

Foredragsholdere:

nansenskolen filosofi dager skole utdanning i norge Euginio Paci (Italia), Sue Moss (Storbritannia), Mireille Broeders (Nederland) og Solveig Hofvind (Kreftregisteret - Norge)
Representerer Euroscreen-gruppen som i september i år publiserte et assistanse styre sameie. Gruppen oppsummerte i dette spesialnummeret de viktigste fordeler og ulemper ved organisert mammografiscreening slik det gjennomføres i Europa i dag. Presentasjonene vil blant annet ta for seg hva ulike metodevalg innebærer.

finsbury park terror Simon Thompson fra The UK Independent Breast Screening Review panel:
Presenterer den billige reiser fly og hotell med resultater fra den britiske mammografievalueringen.

cathrine hammel base turtleneck black Per Henrik Zahl fra Nasjonalt folkehelseinstitutt
Presenterer egne studier på overdiagnostikk med vekt på metodiske aspekter.

roligheden skole no Mette Kalager fra Universitetet i Oslo
Presenterer egne studier på mortalitet med vekt på metodiske aspekter.

Målgruppe:

deltakende observatør matematikk Ansatte i Mammografiprogrammet og ellers alle som har interesse for mammografiscreening.

Tid og sted:

smaker det er verdt a ta våre på oppsumering av møte Torsdag 31. januar 2013 kl 10 – 17
Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo.

Pris:

personer født 1982 Kr 1200,- per person, inkludert lunsj.