marfan syndrome symptoms Færre dør av brystkreft

Stadig færre kvinner i Norge dør av brystkreft, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. - En gledelig utvikling, sier overlege og avdelingsleder Rita Steen ved Kreftregisteret, som har ansvar for det offentlige screeningprogrammet mot brystkreft.

dmer pune form list josephine skriver cellulite Stadig færre kvinner i Norge dør av brystkreft, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. - En gledelig utvikling, sier overlege og avdelingsleder Rita Steen ved Kreftregisteret, som har ansvar for det offentlige screeningprogrammet mot brystkreft.

undervist på engelsk Rita Steen, Kreftregisteret662 kvinner døde av brystkreft i 2007. Dette er det laveste antallet dødsfall av sykdommen som er registrert i Norge på flere år. Ifølge Kreftregisterets statistikkpublikasjon ølsmaking oslo gavekort fikk 2761 kvinner denne diagnosen dette året.

masse som brukes i avispapir Rita Steen er leder for screeningavdelingen ved Kreftregisteret. Hun ser positivt på utviklingen. - Vi tror at dette er en trend som vil fortsette. Vi forventer en sterkere effekt av Mammografiprogrammet etter som årene går. Bedre behandling bidrar også til å redusere dødeligheten av brystkreft, sier hun.

himmelen på forskudd alekjaer Det offentlige Mammografiprogrammet startet i 1995/96, og ble landsdekkende i 2005. Programmet inviterer kvinner i alderen 50-69 år til mammografi hvert annet år, og har som målsetting å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.

oslo data center location  

Tabell: Dødsfall av brystkreft blant kvinner 1994-2007 (Kilde: Statistisk sentralbyrå) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Antall døde 816 789 823 761 739 705 761 746 735 715 694 695 675 662
Aldersjusterte rater (per 100 000) 37,9 36,2 37,4 34,3 33,2 31,3 33,6 32,6 31,9 30,8 29,8 29,7 28,5 27,7