hva liker seksåringer gutter Sykdomsforløp hos blærekreftpasienter

Blærekreft er den fjerde hyppigste kreftformen blant menn, og mer enn halvparten av pasientene får tilbakefall. Dette fører til regelmessig oppfølging av pasientene. I denne studien skal vi se på sykdomsforløpet for pasienter diagnostisert med blærekreft.

stoler ikke på mannen min Studien tar utgangspunkt i alle blærekreftpasienter diagnostisert fra 1996 og til 2016 og beskriver videre sykdomsforløp for disse pasientene etter den første blærekreftdiagnosen. Denne studien har derfor et kohortdesign.

hate speech list uk Vi kobler sammen data fra Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret og Norsk Pasientregister (2008-2016), og kan på denne måten finne ut når pasientene er diagnostiserte med blærekreft for første gang, detaljer om kreftdiagnosen, om de har fått behandling (og hvilken), hvor ofte de har vært til kontroll og hva resultatet var.

hvem produserer bergans forurensing Vi har også mulighet til å undersøke om det er en sammenheng mellom blærekreft og andre sykdommer senere i livet.

lange comp crazy blu 110 En viktig fordel med dette prosjektet er økt kunnskap om sykdomsforløpet ved en
blærekreftdiagnose. Dette kan ha direkte eller indirekte konsekvenser for en mer tilpassetbehandling eller oppfølgingsstrategi for blærekreftpasienter i fremtiden.

boka en gang Samfunnsnytten er dermed stor fordi resultatene kan føre til en bedre tilpasset oppfølging og behandling av blærekreftpasienter.

Studerer registerdata

meter is scalar Prosjektet er basert på registerdata, og vi vil ikke være i direkte kontakt med deltakerne.

nåverdi formel excel Deltagelse innebærer ingen aktiv handling fra den enkelte pasient. Det vil således ikke medføre noen skade eller belastning for pasientene inkludert i studien.

mellom nærhet og distanse Alle opplysningene blir behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter den enkelte pasient til dens opplysninger gjennom en navneliste.

maria offshore international llp Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten, og som kan finne tilbake til den enkelte pasient.

maldivene i oktober Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltindivider i resultatene av studien når disse publiseres. 

Prosjektdeltakere

samantha and joe rapunzel pencil sketch Prosjektleder: Bettina Kulle Andreassen, forsker, Kreftregisteret, [email protected]

vanlig frimerke pris Tom Kristian Grimsrud, forsker/overlege, Kreftregisteret, [email protected]

selters i leverpostei Line Solhaug, prosjektmedarbeider, Kreftregisteret, [email protected]

lesebrett med android Linda Vos, prosjektmedarbeider, Kreftregisteret, [email protected]

høyt press i fotball Augun Blindheim, overlege/PhD-stipendiat, St. Olavs Hospital HF, [email protected]

hundremeterskogen barnehage gjøvik Publisert: 22.08.2017, 
Sist oppdatert: 22.08.2017