leno k6 power Nordisk undersøkelse av årsaker til hjernesvulst blant barn og unge

Kreftregisteret og alle barneklinikker i Norge samarbeider om en vitenskapelig undersøkelse som kan øke vår kunnskap om hvordan ulike miljøfaktorer kan påvirke risikoen for å utvikle hjernesvulst blant barn og unge

Bakgrunn

hvordan lage pannekaker uten melk I perioden 2008-2009 gjennomførte Kreftregisteret og barneavdelingene ved de store sykehusene i Norge en vitenskapelig undersøkelse om risikofaktorer for hjernesvulst blant barn i alderen 7 til 19 år. Hensikten var i første rekke å bidra til kunnskap om hvorvidt bruk av mobiltelefoner blant barn og unge bidro til å øke risikoen for hjernesvulst. 

takin ova nrk Barn og unge med hjernesvulst og deres foreldre ble stilt en rekke spørsmål om ulike miljøfaktorer de kan ha vært utsatt for (f.eks. ved graviditet, fødsel og barnets tidlige oppvekst). Samtidig ble en gruppe tilfeldig valgte barn og unge i befolkningen, som ikke hadde fått diagnostisert sykdommen, stilt de samme spørsmålene. Ved å sammenligne svarene fra de to gruppene kan vi få ny kunnskap om det finnes visse faktorer som påvirker risikoen for at barn og unge kan utvikle hjernesvulst. Økt kunnskap om disse spørsmålene han føre til at det i fremtiden blir mulig å forebygge sykdommen. 

Hovedresultater

uønskede hendelser skjema I studien fant vi ingen økt risiko for utvikling av hjernesvulst ved bruk av mobiltelefon, og med alle resultatene sett under ett konkluderer vi med at vi ikke finner støtte for at bruk av mobiltelefon forårsaker hjernesvulst blant barn og unge. 

arteryx jakke dame uforet Dette datamaterialet gitt også oss anledning til å undersøke om andre faktorer enn bruk av mobiltelefon, som kontakt med dyr, oppvekst på gårdsbruk og ulike infeksjoner, kan påvirke risiko for hjernesvulst.  Videre har vi studert i hvilken grad enkelte genetiske faktorer og allergier kan ha betydning for risikoen. 

Pågående forskning

skyte gjedde med hagle Det pågår for tiden forskning som undersøker ytterligere genetiske forhold som kan påvirke risikoen for hjernesvulst, og hvordan man velger å behandle sykdommen når den har oppstått. 

Prosjektgruppe ved Kreftregisteret:

bomringen i bergen priser Kristina Kjærheim, prosjektleder
monumenter i russland Tone Eggen, rådgiver (i permisjon)
Kristina Kymre, prosjektmedarbeider

kjøpekontrakt bil forbrukerrådet  

Internasjonale samarbeidspartnere:

smart vms client whisky with josh tillman

kosher audit checklist francis gary powell

flytte garasje med kran president seretse khama

banker acceptance bill feil abs nissan pathfinder

love is love hjerte  

simulator games pc download  

Publikasjoner

Siste fem publikasjoner:

  1. Tettamanti G, Shu X, Adel Fahmideh M, Schuz J, Roosli M, Tynes T, Grotzer M, Johansen C, Klaeboe L, Kuehni CE, Lannering B, Schmidt LS, Vienneau D, Feychting M: Prenatal and Postnatal Medical Conditions and the Risk of Brain Tumors in Children and Adolescents: An International Multicenter Case-Control Study, håndkletørker elektrisk krom
  2. Fahmideh MA, Lavebratt C, Schuz J, Roosli M, Tynes T, Grotzer MA, Johansen C, Kuehni CE, Lannering B, Prochazka M, Schmidt LS, Feychting M: Common Genetic Variations in Cell Cycle and DNA Repair Pathways Associated with Pediatric Brain Tumor Susceptibility, medisinstudier i danmark
  3. Vienneau D, Infanger D, Feychting M, Schuz J, Schmidt LS, Poulsen AH, Tettamanti G, Klaeboe L, Kuehni CE, Tynes T, Von der Weid N, Lannering B, Roosli M: A multinational case-control study on childhood brain tumours, anthropogenic factors, birth characteristics and prenatal exposures: A validation of interview data, charles francis brush
  4. Adel Fahmideh M, Lavebratt C, Schuz J, Roosli M, Tynes T, Grotzer MA, Johansen C, Kuehni CE, Lannering B, Prochazka M, Schmidt LS, Feychting M: CCDC26, CDKN2BAS, RTEL1 and TERT Polymorphisms in pediatric brain tumor susceptibility,resette iphone 6
  5. Shu X, Prochazka M, Lannering B, Schuz J, Roosli M, Tynes T, Kuehni CE, Andersen TV, Infanger D, Schmidt LS, Poulsen AH, Klaeboe L, Eggen T, Feychting M: Atopic conditions and brain tumor risk in children and adolescents--an international case-control study (CEFALO), fiddler tool usage

california quail baby male  

paul smith designer over her dead body