tiger airways check in Nordisk undersøkelse av årsaker til hjernesvulst blant barn og unge

Kreftregisteret og alle barneklinikker i Norge samarbeider om en vitenskapelig undersøkelse som kan øke vår kunnskap om hvordan ulike miljøfaktorer kan påvirke risikoen for å utvikle hjernesvulst blant barn og unge

Bakgrunn

arteryx jakke dame uforet I perioden 2008-2009 gjennomførte Kreftregisteret og barneavdelingene ved de store sykehusene i Norge en vitenskapelig undersøkelse om risikofaktorer for hjernesvulst blant barn i alderen 7 til 19 år. Hensikten var i første rekke å bidra til kunnskap om hvorvidt bruk av mobiltelefoner blant barn og unge bidro til å øke risikoen for hjernesvulst. 

skyte gjedde med hagle Barn og unge med hjernesvulst og deres foreldre ble stilt en rekke spørsmål om ulike miljøfaktorer de kan ha vært utsatt for (f.eks. ved graviditet, fødsel og barnets tidlige oppvekst). Samtidig ble en gruppe tilfeldig valgte barn og unge i befolkningen, som ikke hadde fått diagnostisert sykdommen, stilt de samme spørsmålene. Ved å sammenligne svarene fra de to gruppene kan vi få ny kunnskap om det finnes visse faktorer som påvirker risikoen for at barn og unge kan utvikle hjernesvulst. Økt kunnskap om disse spørsmålene han føre til at det i fremtiden blir mulig å forebygge sykdommen. 

Hovedresultater

monumenter i russland I studien fant vi ingen økt risiko for utvikling av hjernesvulst ved bruk av mobiltelefon, og med alle resultatene sett under ett konkluderer vi med at vi ikke finner støtte for at bruk av mobiltelefon forårsaker hjernesvulst blant barn og unge. 

bomringen i bergen priser Dette datamaterialet gitt også oss anledning til å undersøke om andre faktorer enn bruk av mobiltelefon, som kontakt med dyr, oppvekst på gårdsbruk og ulike infeksjoner, kan påvirke risiko for hjernesvulst.  Videre har vi studert i hvilken grad enkelte genetiske faktorer og allergier kan ha betydning for risikoen. 

Pågående forskning

kjøpekontrakt bil forbrukerrådet Det pågår for tiden forskning som undersøker ytterligere genetiske forhold som kan påvirke risikoen for hjernesvulst, og hvordan man velger å behandle sykdommen når den har oppstått. 

Prosjektgruppe ved Kreftregisteret:

whisky with josh tillman Kristina Kjærheim, prosjektleder
bendik hofseth konsert Tone Eggen, rådgiver (i permisjon)
Kristina Kymre, prosjektmedarbeider

smart vms client  

Internasjonale samarbeidspartnere:

kosher audit checklist francis gary powell

flytte garasje med kran president seretse khama

banker acceptance bill feil abs nissan pathfinder

ansatte ncc rogaland simulator games pc download

håndkletørker elektrisk krom  

start åsane høydepunkter  

Publikasjoner

Siste fem publikasjoner:

  1. Tettamanti G, Shu X, Adel Fahmideh M, Schuz J, Roosli M, Tynes T, Grotzer M, Johansen C, Klaeboe L, Kuehni CE, Lannering B, Schmidt LS, Vienneau D, Feychting M: Prenatal and Postnatal Medical Conditions and the Risk of Brain Tumors in Children and Adolescents: An International Multicenter Case-Control Study, canada dab radio
  2. Fahmideh MA, Lavebratt C, Schuz J, Roosli M, Tynes T, Grotzer MA, Johansen C, Kuehni CE, Lannering B, Prochazka M, Schmidt LS, Feychting M: Common Genetic Variations in Cell Cycle and DNA Repair Pathways Associated with Pediatric Brain Tumor Susceptibility, cadillac sts 2005 euro tail light
  3. Vienneau D, Infanger D, Feychting M, Schuz J, Schmidt LS, Poulsen AH, Tettamanti G, Klaeboe L, Kuehni CE, Tynes T, Von der Weid N, Lannering B, Roosli M: A multinational case-control study on childhood brain tumours, anthropogenic factors, birth characteristics and prenatal exposures: A validation of interview data, pc doktor nittedal
  4. Adel Fahmideh M, Lavebratt C, Schuz J, Roosli M, Tynes T, Grotzer MA, Johansen C, Kuehni CE, Lannering B, Prochazka M, Schmidt LS, Feychting M: CCDC26, CDKN2BAS, RTEL1 and TERT Polymorphisms in pediatric brain tumor susceptibility,california quail baby male
  5. Shu X, Prochazka M, Lannering B, Schuz J, Roosli M, Tynes T, Kuehni CE, Andersen TV, Infanger D, Schmidt LS, Poulsen AH, Klaeboe L, Eggen T, Feychting M: Atopic conditions and brain tumor risk in children and adolescents--an international case-control study (CEFALO), over her dead body

paul smith designer  

brukt hf radio til salgs city club brussels