hot dogs in berlin Kreftrisiko blant brannmenn

Det er kjent at brannmenn har høyere risiko for en del kreftformer - men vi vet fortsatt for lite om hva denne økte risikoen skyldes. Gjennom dette prosjektet forsøker vi å finne flere av svarene.

mcgowan mark western australia En rekke undersøkelser fra flere land har funnet at brannmenn har noe høyere risiko for enkelte former for kreft enn gjennomsnittsbefolkningen. Vi mangler imidlertid kunnskap om hva en slik forhøyd risiko kan skyldes, og hvordan den best kan forebygges.

bru falt ned Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt er nå i gang med et prosjekt for å undersøke dette spørsmålet blant norske brannmenn. Vi anser som viktig å øke kunnskapen på feltet.

teateroppsetninger varden 2016 avast technical support Formålet med studien er:

 • Å evaluere sammenhengen mellom yrkeshistorikk og kreftrisiko blant brannmenn
 • Å evaluere sammenhengen mellom spesifikke eksponeringer og kreftrisiko

hva betyr celine

Lager oversikt over alle brannmenn

norton security telenor For å klare dette trenger vi å etablere en oversikt over alle personer som har vært brannmenn i de større byene og i et utvalg tett befolkede områder i Norge, helst helt tilbake fra 1950/60-tallet og fram til i dag.

leilighet freiburg im breisgau For hver brannmann må vi ha navn, fødselsnummer og brannstasjon sammen med oversikt over ansettelsesperioder med yrkestitler og dato for første gang ansatt og alle endringer i stillingsbetegnelse.

notes from universe I tillegg planlegger vi å bruke statistikk over antall og typer utrykninger i kommunene, antall og typer branner, informasjon om utvikling av slukkestrategi og verneutstyr etc. til å lage indikatorer for eksponering i ulike tidsperioder og geografiske områder.

Måler eksponering av ulike stoffer

last house on the left Statens arbeidsmiljøinstitutt vil gjøre avanserte målinger av utvalgte eksponeringer i forbindelse med øvelser. Dette vil gi informasjon om det faktiske biologiske opptaket via åndedrett og/eller hud, og det vil gi et viktig grunnlag for forståelsen av kreftforekomst.

teletubbies allahu akbar I prosjektets siste fase vil oversikten over ansatte kobles til Kreftregisterets og Dødsårsaksregisterets databaser, slik at kreftrisiko og dødelighet blant norske brannmenn kan analyseres for perioden fra 1960 og fram til i dag.

lese byggeplasskortet digitalt Dette arbeidet skjer i tråd med strenge personvernregler og etter tillatelse fra Regional etisk komité for medisinsk forskning.

Nyheter

vrakrester latham amundsen 19. april 2018 hadde prosjektgruppen i Kreftrisiko blant brannmenn et arbeidsmøte med deltakere fra referansegruppen og representanter fra brannmann-yrket og Brannmenn mot kreft.

jernbanelinjer i danmark Dette var et nyttig arbeidsmøte hvor vi gikk gjennom rapporteringen fra arbeidskartleggingen fra hittil 11 brannetater. Arbeidskartleggingen inkluderer informasjon om organisering, klær og verneutstyr, øvelser, helsekontroller, kjøretøy og hygiene fra 1950 fram til i dag. Videre vil prosjektgruppen kode dataene som er kommet inn i ulike kategorier, og konstruere en såkalt jobbeksponeringsmatrise (JEM) med eksponeringsindikatorer for hele perioden fra 1950 for hver brannetat/brannstasjon.

couchsurfing in india

male zodiac signs F.V: Kristina Kjærheim (Kreftregisteret), Raymond Olsen (STAMI), Thomas Persson (Nedre Romerike Brann- og redning), Cecilie Aagestad (STAMI), Ronnie Babigumira (Kreftregisteret), Line E Solhaug (Kreftregisteret), Dag Skaseth (Fagforbundet), Torkjell Helle, Tommy Kristoffersen og Erik Tang (Brannmenn mot kreft) 

en kopp restaurant Ikke med på bilde: Tom K Grimsrud (Kreftregisteret)

Finansiering

basketball legends game Takk til de finansielle bidragsyterne som gjør prosjektet mulig:

 • lebesby kommune konkurs Gjensidigestiftelsen/Det store Brannløftet
 • spring annotation example Fagforbundet
 • handelssteder i finnmark LO
 • drive hærverk kryssord Kreftforeningen
 • stort mediebyrå økonomikonsulent finn Oslo Brannkorpsforening
 • ireland rental camprrs vans Brannmenn mot kreft
 • handle en gang i uka Arbeidstilsynet
 • visitor gate pass card Innsamlingsaksjon blant brannvesen, kommuner og fagforeninger

Faglig referansegruppe for prosjektet

 • mark jacobs oslo Fagforbundet, seksjon for samferdsel og teknisk:
  • Dag Skaseth
 • holde nede kryssord LO:
  • Cecilie Sjåland
 • freaky friday genre Det norske Maskinistforbundet:
  • Lasse Vestby
 • jack robert møller YS, Delta, Branntjenestens Yrkesorganisasjon:
  • Trond Busterud
 • dagens rytme tavle Brannmenn mot kreft:
  • Tommy Kristoffersen
 • trekk hos en autist KS:
  • Torfinn Thomassen
 • vært i budapest Oslo kommune, Brann- og redningsetaten:
  • Einar Bakkevig
 • neste gang vi møttes Direktoratet for sikkerhet og beredskap:
  • Kari Jensen
 • blair waldorf real name Arbeidstilsynet:
  • Tone Eriksen
 • smart marine avaldsnes Kreftforeningen:
  • Lill Thorsen

side aquamare residence  

vente appartements paris 5ème Sist oppdatert: 27.04.18