passengers full movie Sosial ulikhet og HPV vaksinering

Prosjektet ønsker å kartlegge om det finnes sammenhenger mellom foreldrenes bakgrunn, og døtrenes HPV-vaksinestatus.

Prosjektbeskrivelse  

stort bilde av soverom HPV vaksine mot virus som forårsaker livmorhalskreft har blitt tilbudt alle jenter i sjuende klasse siden 2009. Dekningen har vært betydelig lavere enn forventet og ligger rundt 20 prosentpoeng lavere enn andre vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet. Man vet lite om årsakene til dette.

miles higson weight gain Siden HPV vaksinering krever samtykke fra foresatte, vil foreldre ha betydning for sine døtres deltakelse i vaksineringen. Formålet med denne studien er å kartlegge om det er sammenhenger mellom foreldres bakgrunn og datterens HPV vaksinestatus.

råstekte poteter i panne Vi er især interessert i å undersøke om det kan være sosial ulikhet (knyttet til utdanning, inntekt, yrke, fødeland) mellom familier med jenter som tar/ikke tar HPV vaksinen. Vi vil også undersøke eventuelle forskjeller i preventiv helseatferd (mors oppmøte til screening, opptak av andre barnevaksiner), samt demografiske forskjeller (alder, paritet, geografiske områder).

street clothes for girls Kunnskap fra prosjektet kan brukes til å øke deltakelsen i HPV vaksinering.

velkommen skilt til døren Studien er en populasjonsbasert registerstudie, hvor informasjon fra flere nasjonale registre kobles. Data fra norske jenter født i henholdsvis 1997, 1998 og 1999 samt deres foreldre, vil benyttes i studien. Dette korrelerer med innføringen av HPV vaksine i Norge, og vil utgjøre et utvalg på ca. 270 000 personer. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikt i forbindelse med prosjektet.

Prosjektdeltakere

align agusta kz0880101ta Bo Terning Hansen, Mari Nygård, Suzanne Campbell og Emily Burger.

accidentally in love movie for free  

hacked games unblocked Prosjektet er finansiert av Kreftregisteret.