vafler med kefir Registerstudie av pasienter med lungekreft m.h.p bruk av tyrosin kinasehemmere og EGFR mutasjonsstatus

Formålet med prosjektet er å analysere og beskrive TKI (tyrosin kinase inhibitors) bruk og forskriving sammen med kliniske markører og helseøkonomiske faktorer i en selektert lungekreftpopulasjon.

Vitenskapelig tittel: The clinical practise use of oral tyrosine kinase Inhibitors (TKI) and the role of EGFR mutations in the treatment of non small cell lung cancer (NSCLC) – a post-approval observational study using the Norwegian cancer registry (CRN), the national prescription database (Nor PD) and the national patient registry (NPR).

 

Prosjektbeskrivelse 

sydhavsreisder lets travel Formålet med prosjektet er å analysere og beskrive TKI (tyrosin kinase inhibitors) bruk og forskriving sammen med kliniske markører og helseøkonomiske faktorer i en selektert lungekreftpopulasjon.

spennende treff stavanger Data fra pasienter som ble forskrevet TKI (Nor PD) vil bli koblet sammen med data fra Kreftregistret (CRN) og Norsk Pasientregister (NPR). Resultatene vil bli sammenlagt med gjennomsnittsdata fra en lungekreftpopulasjon som ikke ble forskrevet TKI.

marokkanske ambassade i oslo Studien vil gi kunnskap om hvilke pasienter som vil ha nytte av denne behandlingen og legge til rette for mer skreddersydd behandling.

lig gh8 paschim vihar Det skal inkluderes 20 000 pasienter. Data omfatter opplysninger fra Kreftregisteret (demografiske data, sykehus, diagnosetidspunkt, morfologiske og histologiske data, TNM stage, EGFR mutasjonsstatus, strålebehandling, annen behandling og dødsårsak), Norsk pasientregister (demografiske data, antall dager på sykehus, prosedyrekoder, innleggelsestider, diagnoser) og Reseptregisteret (dato utlevering, forskrevet legemiddel, doser, behandlingstid og øvrige variable).

øl damer spekemat Det søkes om fritak fra å innhente samtykke.

Samarbeidspartnere

norges bank kurser skattelister 2008 skatteetaten   

Forskningsansvarlig i Norge

dårlig tannhelse flyktninger Kreftregisteret

Forskningsgruppe

beste lilla shampoo Registeravdelingen, Medisinsk faggruppe 

Prosjektansvarlig i Kreftregisteret

undrereeming cluster drilling Overlege Tom Børge Johannesen
Tlf: 22 45 13 00
E-post: set result 2018

Prosjektmedarbeidere

ole tommy espset Forskningsassistent Inga Hatle
Tlf.: 22-45-13-00
E-post: moto best buy  

Varighet:

kurs gjøvik kommune 1.2.2012 - 31.12.2014

Finansiering

annonsering på nett braxton hicks pain, Oslo